Dette er tekstversionen af En værdig afsked med deres kære
Klik her for at komme til den grafiske version af En værdig afsked med deres kære

Forside - Læs op - Sitemap


En værdig afsked med deres kære


Ingen af os undgår det. Der kommer en dag, hvor vi eller vores nærmeste skal tage afsked med livet. Det kan være efter lang tids sygdom eller helt uventet.

Uanset hvad, så har alle et ønske om, at afskeden kan ske i trygge rammer med værdighed og på en respektfuld måde. Men det kan være vanskeligt på en traditionel intensiv-sengestue med dens højteknologiske overvågningsudstyr og sterile omgivelser.

Større overskud til den døende
Derfor har Sydvestjysk Sygehus’ Intensiv Afsnit indrettet en særlig stue, hvor der kan tages afsked med livet i trygge, hjemlige omgivelser i overensstemmelse med hospicetanken. Stuen er indrettet med støtte fra sponsorer.

Stuen består af to sammenhængende rum med fløjdøre i mellem:

- Så vidt vides findes intet lignende i landet. Det unikke er, at det ene rum er indrettet som en dagligstue. Når vi opholder os i omgivelser, der er af hjemlig karakter, oparbejder vi et mentalt overskud. Der er vi trygge, der har vi "magten", positivt ment, således, at de pårørende får større overskud til at være omkring den døende, fortæller Susanne Fischer specialeansvarlig Intensiv sygeplejerske.

Værdighed og diskretion
De to sammenhængende rum betyder, at de pårørende kan opnå fuld diskretion under den afsluttende behandling af deres kære. De kan gå mellem de to rum uden at skulle konfronteres med pårørende til andre patienter, og der er mulighed for at være mange pårørende samtidig.

Til sammen giver det de pårørende en langt bedre mulighed for at få taget en værdig afsked med deres kære.

Senest fagligt revideret: 12-12-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk