Dette er tekstversionen af Om Fysio- og Ergoterapien
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Fysio- og Ergoterapien

Forside - Læs op - Sitemap


Om Fysio- og Ergoterapien


Terapiafdelingen

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne varetager opgaver i forhold til at undersøge, behandle, instruere, rådgive og genoptræne patienter. Det kan være indlagte patienter, eller det kan være patienter, der kommer ambulant til et enkelt besøg eller et længere forløb.

Fysio- og Ergoterapien har en bred samarbejdsflade på og uden for sygehuset. Hvor det er relevant i forhold til det enkelte patientforløb inddrages og samarbejdes med patientens hjemkommune.

I Region Syddanmark er der et tæt samarbejde Fysio- og Ergoterapierne i mellem, blandt andet i form af en harmonisering af de tilbud, der gives til patienterne.

Fysio- og ergoterapeuter indgår i tværfaglige teams omkring den enkelte patient, og har et tæt samarbejde med læger, plejepersonale, psykologer, talepædagoger og diætister.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk