Dette er tekstversionen af Behandlingsområder
Klik her for at komme til den grafiske version af Behandlingsområder

Forside - Læs op - Sitemap


Behandlingsområder


Fysioterapeut
Fysioterapi

Fysioterapeuten fokuserer på:
At du bevarer og genoptræner din evne til, så hurtigt som muligt og så selvstændigt som muligt at kunne bevæge dig.

Eksempler på indsatsen kan være:

- Hurtig mobilisering efter operation og sengeleje

- Lungefysioterapi

- Vurdering af behov for genoptræning

- Instruktion i øvelsesprogrammer

- Udredning, instruktion og vejledning af børn i samarbejde med forældrene

- Vurdering af behov for behandlingsredskaber, samt afprøvning og instruktion i anvendelse af fx gangredskaber

- Genoptræning af hjertepatienter i den første fase

- Genoptræning af patienter, hvor der er udarbejdet specialiseret genoptræningsplan

- Behandling af patienter, fx lymfødembehandling og behandling af gynækologiske smerteproblematikker


Ergoterapeut
Ergoterapi

Ergoterapeuten fokuserer på:
At du så selvstændigt som muligt sættes i stand til at klare eller deltage i dagligdags aktiviteter.

Eksempler på indsatsen kan være:

- Træning af funktioner som: hukommelse, orientering, planlægning og organisering af dagligdagen, neurologiske spise-/synkevanskeligheder, koordination, følesans, ledbevægelighed, muskelkraft osv.

- Vurdering og træning af daglige færdigheder

- Fremstilling af håndskinner

- Ambulant genoptræning af håndkirurgiske patienter, hvor der er udarbejdet specialiseret genoptræningsplan

- Vurdering af behov for behandlingsredskaber, samt afprøvning og instruktion i anvendelse af fx små behandlingsredskaber til brug i hverdagen
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk