Dette er tekstversionen af Dialyseafdelingen modtog Region Syddanmarks Åbenhedspris
Klik her for at komme til den grafiske version af Dialyseafdelingen modtog Region Syddanmarks Åbenhedspris

Forside - Læs op - Sitemap


Dialyseafdelingen modtog Region Syddanmarks Åbenhedspris


En kvart million kroner. Det havde Region Syddanmark sat på højkant til den afdeling eller institution i regionen som er bedst til at inddrage patienter og borgere i deres arbejde. Dommerkomiteen havde i år besluttet sig for bryde traditionen ved Åbenhedsprisen og uddele tre førstepladser, der hver især fik overrakt en check på 83.333 kroner.

Projekt med dobbelt fokus
Sydvestjysk Sygehus' Hæmodialyseafdeling fik den ene af førstepladserne med projektet ”Den svære død”. Her har afdelingen taget fat i tabuet omkring medpatienters død, og har blandt andet lavet en mindetavle, hvor medpatienter og personale får mulighed for at mindes de døde.

Dommerne sagde blandt andet i deres kommentarer til projektet:
På hæmodialyseafdelingen på sygehuset i Esbjerg har afdelingen gjort op med det ellers tabubelagte emne, døden. Dialysepatienter er ofte i lange og tidskrævende forløb. Derigennem kommer de til at kende både hinanden og personalet godt. Derfor rammer dødsfald også patienter og personale særligt hårdt.

- Med enkle virkemidler og en sober etik har åbnet for en meningsfuld dialog om tankerne i forbindelse med sygdom og død. På en inddragende og nyskabende måde er der blevet skabt plads til mindet om og sorgen over de døde i dagligdagen på afdelingen.

Projektet har med sit dobbelte fokus – nemlig både på patienter, der dør, og på overlevende og ansatte – haft en positiv, dobbelt effekt. Det er et godt eksempel på, at medarbejderne sammen med borgerne løser et problem ved hjælp af åbenhed og dialog.

18 ansøgninger til prisen
Priserne blev overrakt af repræsentanter for Region Syddanmarks tre brugerråd, kontaktforum for handicap, psykiatrisk dialogforum og sundhedsbrugerrådet. De tre repræsentanter sad med i dommerkomitéen sammen med hjerneforsker Peter Lund Madsen, chefredaktør på Fyns Amts Avis, Troels Myhlenberg, regionsrådsmedlem Pia Tørving (S) og regionsrådsformand Carl Holst (V).

De tre nominerede, som også blev vindere, blev udvalgt blandt 18 ansøgninger til prisen. Ansøgningerne som i øvrigt dækkede et bredt spektrum af regionens institutioner og afdelinger.

Prisen blev første gang uddelt i 2008 og bliver uddelt hvert år i januar med det mål at skabe opmærksomhed omkring og fejre de afdelinger og institutioner, der gør noget særligt for at være åbne overfor patienter og omverdenen.

 SVS prisvinder 2012

Det var en stolt projektgruppe fra Hæmodialyseafdelingen på Sydvestjysk Sygehus, der tirsdag modtog Region Syddanmarks åbenhedspris

Senest fagligt revideret: 01-02-2012
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk