Dette er tekstversionen af Sydvestjysk Sygehus tilbyder patienter med metal-metal hofteproteser ekstra kontrol
Klik her for at komme til den grafiske version af Sydvestjysk Sygehus tilbyder patienter med metal-metal hofteproteser ekstra kontrol

Forside - Læs op - Sitemap


Sydvestjysk Sygehus tilbyder patienter med metal-metal hofteproteser ekstra kontrolDR Kontant handlede den 24. januar om kunstige hofter af typen ASR, der har vist sig at give patienterne en mængde komplikationer, blandt andet ved at udskille små metalpartikler som kan ødelægge væv og knogler.

På Sydvestjysk Sygehus har vi ikke anvendt nogle proteser af typen ASR, men vi har over de seneste 10 år indsat en del hofteproteser af typen metal-metal. Efter en finkæmning af vores journaler, kan vi konstatere, at det drejer sig om 66 patienter.

De proteser, vi har brugt, har ikke medført bivirkninger, som kan sammenlignes med problemerne med ASR-protesen. Alligevel har DR’s program medført en del usikkerhed blandt vores hoftepatienter om hvorvidt andre metal-mod-metal hofter kan give lignende problemer, og det er fuldt forståeligt. Region Syddanmark har besluttet at tilbyde alle, der har fået indsat en metal-metal hofteprotese på et af regionens sygehuse, til en ekstra undersøgelse, ud over den opfølgning, der allerede er planlagt.

Sydvestjysk Sygehus vil derfor i den nærmeste fremtid kontakte de patienter, der har fået indsat en metal-metal hofteprotese her hos os. Patienterne vil blive tilbudt en klinisk undersøgelse, og en  blodprøve, der måler koncentrationen af såkaldte metal-ioner (krom og kobolt) i blodet.

Undersøgelsen bliver foretaget af en af Ortopædkirurgisk afdelings tre hoftespeciallæger. Der er sat god tid af til besøget, så alle tvivlsspørgsmål kan blive afklaret.

Er du i tvivl om du har fået indsat en protese af metal-metal-typen, er du velkommen til at kontakte Ortopædkirurgisk Afdeling på telefon 7918 2117.

 

Senest fagligt revideret: 03-02-2012
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk