Dette er tekstversionen af Blåstempling til Klinik for Biokemi
Klik her for at komme til den grafiske version af Blåstempling til Klinik for Biokemi

Forside - Læs op - Sitemap


Blåstempling til Klinik for Biokemi


Klinik for Biokemi har opnået en ISO-godkendelse af undersøgelse og prøvetagning, der dækker 75 % af afdelingens analyseprogram

Den 6. februar 2012 modtog Klinik for Biokemi det officielle bevis på at de har opnået  ”akkreditering til medicinsk undersøgelse og prøvetagning” fra Danmarks nationale akkrediteringsorgan DANAK.  Godkendelsen hedder ISO 15 189, og det betyder, at Klinik for Biokemi nu har papir på at størstedelen af afdelingens analyseproduktion lever op til internationale standarder for laboratorier.

Handler om kerneydelsen
Det er frivilligt om et laboratorium vil søge om at blive akkrediteret via DANAK. Klinik for Biokemi har selv søgt om det, og er nu det ottende laboratorium i Danmark, der har opnået godkendelsen.
- DANAK’s standarder handler om teknik og analysekvalitet, men også om ledelse og risikohåndtering på et laboratorium. Vi er altså helt nede og beskæftige os med kerneydelsen – vi er der, hvor vi sikrer os at vores grundprodukt er i orden, og det synes vi er afgørende vigtigt, fortæller laboratoriechef Niels Korsgaard.

En udbytterig proces
En ISO-godkendelse er ikke noget, man kommer sovende til. Det har taget afdelingen flere år at blive klar til akkrediteringen, og det har været år med koncentreret og systematisk kvalitetsarbejde, hvor det kvalitetssystem, afdelingen har i dag, langsomt er blevet bygget op. Men det har været arbejdet værd. Da DANAK var på inspektionsbesøg, blev de præsenteret for et system, der fungerede, og derfor havde de også kun få bemærkninger, inden ISO-godkendelsen kom i hus.

Med den akkreditering, der nu er i hus, er 75 % af Klinik for Biokemi’s analyseprogram dækket. Det er meningen at den resterende del kommer til senere. På længere sigt vil Niels Korsgaard gerne endnu videre. Hans vision er at få ISO-godkendt hele laboratorieområdet på SVS, så det nye laboratoriehus kan åbne som det første samlede ISO-godkendte hospitalslaboratorium i Danmark.

Om DANAK:
DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) er Danmarks nationale akkrediteringsorgan - udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet. DANAK tilbyder blandt andet akkreditering af såvel industri- som hospitalslaboratorier . DANAK arbejder sammen med forskellige internationale organisationer for at sikre, at danske regler på akkrediteringsområdet er på internationalt niveau, og anerkendes globalt.


 

Senest fagligt revideret: 15-02-2012
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk