Dette er tekstversionen af Sydvestjysk Sygehus i Grindsted bliver lidt grønnere
Klik her for at komme til den grafiske version af Sydvestjysk Sygehus i Grindsted bliver lidt grønnere

Forside - Læs op - Sitemap


Sydvestjysk Sygehus i Grindsted bliver lidt grønnere


Haver og grønne områder er ikke ligefrem noget, der er i fremgang omkring offentlige bygninger. Det bliver der nu lavet om på i Grindsted, når der i løbet af sommeren 2012 etableres en helt ny sanse- og rekreationshave ved sygehuset.

Det er Lego’s Ole Kirk’s Fond der har givet de 190.000 kr., etableringen af haven vil koste.

Haven bliver til ud fra et længe næret ønske om at tilbyde patienter fra sygehusets Neurorehabiliteringsafdeling en mulighed for at komme udenfor og være aktive under deres ofte langvarige indlæggelser.

Patienterne på Neurorehabiliteringen er patienter med erhvervet hjerneskade efter en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), en hjernetumor eller kranietraume, ofte med lammelser til følge. De har typisk været inaktive og / eller sengeliggende gennem længere tid.

- Haven skal være et sted hvor patienterne kan træne de dagligdags aktiviteter, der for de fleste mennesker er helt selvfølgelige, men som for denne patientgruppe er færdigheder, der skal læres igen helt fra bunden. Haven bliver dermed på én gang en del af behandlingen, og en god oplevelse i en svær tid, siger chefterapeut Marianne Thomsen.

I haven bliver der mulighed for at øve gangtræning og balanceudfordrende aktiviteter på forskellig belægning, trapper og hængebro, ligesom patienterne vil kunne træne koordinering og koncentration gennem spil som petanque og vikingespil. De kan også øve sig i helt almindeligt havearbejde i alle dets facetter, når havens frugtbuske, urtebede og højbede skal passes.

Haven anlægges af Grindsted-firmaet Tidens Have. Den kommer til at tage udgangspunkt i de eksisterende arealer omkring sygehuset. For eksempel bevares alle de gamle træer.

Første spadestik tages midt i april, og haven forventes at stå færdig først på sommeren.

Haven bliver åben for offentligheden og selvfølgelig også for de øvrige patienter på Grindsted sygehus.

Senest fagligt revideret: 19-03-2012
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk