Dette er tekstversionen af Planlægningen af fremtidens SVS i Esbjerg skrider fremad
Klik her for at komme til den grafiske version af Planlægningen af fremtidens SVS i Esbjerg skrider fremad

Forside - Læs op - Sitemap


Planlægningen af fremtidens SVS i Esbjerg skrider fremad


Planerne for Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg som ét af fire store akutsygehuse i Region Syddanmark tager for alvor form nu. Regionsrådet har på sit møde i går godkendt ideoplæg til en ny fælles akutmodtagelse og en ny sengebygning på sygehuset i Esbjerg.

- Nu går vi for alvor i gang med at omdanne sygehuset i Esbjerg til et moderne akutsygehus. Det betyder, at 230.000 borgere i det sydvestjyske - ligesom de øvrige syddanskere – møder speciallægerne som de første på sygehuset, hvis de bliver akut syge eller kommer alvorligt til skade, siger Stephanie Lose (V), der er formand for regionens innovationsudvalg.

- Akutsygehuset i Esbjerg er et meget vigtigt fjerde ben i Region Syddanmarks sygehusplan. De øvrige tre akutsygehuse har vi fået statskroner til. Vores ansøgning om statskroner til Esbjerg er blevet afvist. I regionsrådet har vi dog givet hinanden håndslag på selv at finde de omkring 600 mio. kr., det vil koste at etablere et stort og moderne akutsygehus i Esbjerg. Regionsrådet anser akutsygehuset i Esbjerg som en meget vigtig brik i Region Syddanmarks samlede sygehusplan.

De øvrige tre akutsygehuse kommer til at ligge i Odense, Kolding og Aabenraa.

FAM færdig i 2014
Omdrejningspunktet i det kommende akutsygehus - den Fælles Akutmodtagelse (FAM)
- skal etableres i stueetagen i den gamle centrale sengebygning. Sygehusets intensivafdeling skal placeres på etagen over FAM´en. Efter planen skal den fælles akutmodtagelse og den intensive del stå klar 2014. Før de to etager kan indrettes til dette skal der skaffes nye lokaler til dialysen og den kliniske del af laboratoriet, der i dag er placeret i denne del af sygehuset. Dialysen vil få til huse i en ny etage oven på sygehusapoteket og onkologisk afdeling.

Om- og tilbygning af laboratoriet med den kliniske del sker i forbindelse med laboratoriebygningen på parkeringspladsen ved Lunde Allé. Licitationen til disse byggerier er netop afgjort og Region Syddanmark er lige nu ved at indgå kontrakter med de vindende entreprenører. Så snart det er sket kan byggeriet kan gå i gang. Den samlede pris for disse byggerier er cirka 110 mio. kr.

Sengebygning med ensengsstuer
Når den fælles akutmodtagelse er på plads bliver næste skridt en ny sengebygning med moderne ensengsstuer. Den nye sengebygning skal rumme op til 158 senge.
Den samlede generalplan for Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg omfatter etableringen af en ny fælles akutmodtagelse, en udvidelse af intensivkapaciteten, en ny dialysebygning, en om- og tilbygning til laboratoriet, en ombygning og udvidelse af nuklearmedicinsk afdeling, en ny sengebygning samt diverse renoveringsarbejder.
Den samlede generalplan forventes at være gennemført i 2018 og kommer i alt til at koste godt 600 mio. kr. – eksklusiv medicoteknisk udstyr.

 

Senest fagligt revideret: 24-04-2012
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk