Dette er tekstversionen af Patienterne er godt tilfredse med Sydvestjysk Sygehus
Klik her for at komme til den grafiske version af Patienterne er godt tilfredse med Sydvestjysk Sygehus

Forside - Læs op - Sitemap


Patienterne er godt tilfredse med Sydvestjysk Sygehus


97 %. Så mange af de patienter, der har aflagt et besøg i ét af Sydvestjysk Sygehus’ ambulatorier i efteråret 2011, er tilfredse eller godt tilfredse med deres oplevelser. Det viser tal fra den netop offentliggjorte landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (LUP). For de indlagte patienters vedkommende er tallet 93 %.

Det er en fremgang i forhold til sidste års resultat. Især de ambulante patienter er blevet mere tilfredse helt generelt, men særligt med forhold som kontaktpersonordning, overgang mellem sygehus og hjemmepleje, og tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb, ligesom undersøgelsen viser at de ikke oplever unødig ventetid i så høj grad som tidligere.

Fremgangen afspejler de projekter, sygehusets afdelinger har arbejdet med siden sidste års undersøgelse. Her har der været sat spot på bl.a. ventetider, ventefaciliteter og sammenhæng i behandlingsforløbene, som de forskellige afdelinger på sygehuset har arbejdet med at gøre bedre.

Der er dog stadig forbedringsmuligheder, særlig i forhold til de indlagte patienter, fastslår adm. lægefaglig direktør Bjarne Normark:
 - Selvom det er svært at være utilfreds med over 90 % glade patienter, er der stadig ting vi skal arbejde med at forbedre. Det kommende år vil vi sætte fokus på den mundtlige kommunikation mellem behandler og patient, for det er den, der på mange måder er fundamentet for at skaffe tilfredse patienter. Uhensigtsmæssig kommunikation er ofte årsag til en række misforståelser, der kan påvirke tilfredsheden med mange af de andre ting, LUP spørger til, så der er gevinster at hente her.

Om LUP:
Den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse bliver gennemført hvert år af Enhed for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden. I 2011 er undersøgelsen i Region Syddanmark baseret på svar fra patienter indlagt i ugerne 33-44, og fra patienter med besøg i ambulatorium i ugerne 35-40.
Undersøgelsen omfatter i 2011 i alt 96.860 patienter fra hele landets sygehuse, opdelt på ambulante og indlagte patienter.  På Sydvestjysk Sygehus er i alt ca. 6500 patienter blevet spurgt denne gang. Det omfatter både patienter fra Esbjerg og Grindsted. 
Undersøgelsen spørger til patienternes oplevelser af forskellige temaer: Modtagelsen, personalet, undersøgelse og behandling, skriftlig og mundtlig information undervejs, samt udskrivelse efter indlæggelse eller afslutning på et ambulant forløb.

Senest fagligt revideret: 03-05-2012
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk