Dette er tekstversionen af ARKIV: Underarbejdsgruppe vedr. implementering af kronikeraftalen
Klik her for at komme til den grafiske version af ARKIV: Underarbejdsgruppe vedr. implementering af kronikeraftalen

Forside - Læs op - Sitemap


ARKIV: Underarbejdsgruppe vedr. implementering af kronikeraftalen


Som specifik aftale for Det Lokale Samordningsforum omkring SVS er nedsat en underarbejdsgruppe, der skal fremkomme med forslag til Det Lokale Samordningsforum, der sikrer udmøntningen af Sundhedsaftalens indsatsområde vedr. kronisk sygdom samt forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patient rettet forebyggelse. Det gælder opgaver i både grundaftalen og de Fællespecifikke aftaler.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk