Dette er tekstversionen af Patientforløbskoordinator -koordination og kvalitetssikring af hjerterehabiliteringen
Klik her for at komme til den grafiske version af Patientforløbskoordinator -koordination og kvalitetssikring af hjerterehabiliteringen

Forside - Læs op - Sitemap


Patientforløbskoordinator -koordination og kvalitetssikring af hjerterehabiliteringen


I forbindelse med at kvalitetssikre inkontinensområdet har der i perioden medio 2010 til primo 2011 været nedsat en arbejdsgruppe under DLS, bestående af kommunale inkontinenssygeplejersker/terapeuter, SVS rep. (projektleder) Projektgruppen har udviklet en samarbejdsmodel og støtteværktøjer til kvalitetssikring af området samt anbefalet tiltag i forhold til oprettelse af et vidensforum på området.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk