Dette er tekstversionen af Diabetesambulatoriet
Klik her for at komme til den grafiske version af Diabetesambulatoriet

Forside - Læs op - Sitemap


Diabetesambulatoriet


Du kan få kontakt med diabetesambulatoriet ved at blive henvist fra din praktiserende læge eller fra en sygehusafdeling.


Diabetesteamet består af

Ved det første besøg vil du møde en af vores diabetessygeplejersker, som kan være dig behjælpelig ved spørgsmål i forbindelse med undersøgelser og behandlinger.

 

Ved efterfølgende besøg bedes du medbringe dagbog med blodsukkermålinger og dit blodsukkerapparatet.


Diabeteslægen
Diabeteslægen vil vejlede dig til den bedst mulige behandling af din diabetes. Du vil derfor blive bedt om at få taget blodprøver, aflevere urinprøve og få taget hjertekardiogram (EKG). Undersøgelserne skal hjælpe dig så eventuelle senkomplikationer kan forebygges eller behandles.
Besøget hos lægen varer ca. 15 min.
Du vil blive indkaldt ca. 1 gang om året.


Diabetessygeplejersken
Besøget hos diabetessygeplejersken tager udgangspunkt i din hverdag. Der planlægges ud fra dit behov for vejledning og støtte, så du bedst muligt kan håndtere dagligdagen med diabetes. Indhold i sygeplejerske kontrollen kunne for eksempel være:

 

Besøg hos diabetessygeplejersken varer én time ved første besøg, herefter ca ½ time.
Er du tilknyttet diabetes ambulatoriet er du velkommen til at kontakte diabetessygeplejerskerne telefonisk ved behov for vejledning uafhængig af dit næste planlagte besøg.

Diabetessygeplejerskerne træffes på telefon 7918 9334 på hverdage mellem klokken 08.00-08.30.


Du har ligeledes mulighed for at blive øjenscreenet (fotografi af øjets nethinde). Det er vigtigt med regelmæssige kontroller af øjnene, for at forebygge synstab.


Link øjenscreening

 


Diætist
Samtalen med diætisten tager udgangspunkt i det, du spiser og drikker, og sammenholdt med blodprøver og vægt, taler hun med dig om:

Diætisterne træffes bedst på telefon 7918 9336/9337.

Laboratorium

En god behandlingsvurdering beror på regelmæssige blodprøvekontroller.

Sydvestjysk Sygehus tilbyder blodprøvetagning/analyse af urin samt hjertekardiogram.
Se laboratoriets åbningstider.


Med venlig hilsen

Personalet
Medicinsk Afsnit Grindsted 

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk