Dette er tekstversionen af 25/10/2012
Klik her for at komme til den grafiske version af 25/10/2012

Forside - Læs op - Sitemap


25/10/2012


Referat 25/10/2012

Invitation til temadag om utilsigtede hændelser og patientsikkerhed

Kort projektbeskrivelse - Styrket samarbejde vedr. subakutte/akutte tilbud

Kram pjece - Udkast

Regional vejledning - Utilsigtede hændelser i sektorovergange

Svar til den regionale vejledning vedr. utilsigtede hændelser
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk