Dette er tekstversionen af FAM-uddannelse
Klik her for at komme til den grafiske version af FAM-uddannelse

Forside - Læs op - Sitemap


FAM-uddannelse


FAM Uddannelse

Uddannelse, uddannelse og uddannelse er det, der skal til, hvis vores Fælles Akutmodtagelse (FAM) skal forblive en succes.

I FAM vil vi sætte læring og udvikling på dagsordenen – læring skal kunne finde sted hele tiden og overalt i FAM.

Fagligheden hos samtlige personalegrupper er helt centralt for at bevare og udvikle en høj kvalitet. Derfor satser vi på uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle faggrupper.
Alt FAM-personale skal gennemgå målrettet uddannelse, som kvalificerer til arbejdet i FAM.

I FAM værdsætter vi den enkeltes indsats, vi inspirerer hinanden og arbejder henimod at skabe en fælles ånd  - tænke ud af søjlerne. 

Læringsmiljøet i FAM
Inddragelse, inklusion og anerkendende læringsmiljø prioriteres højt

Pædagogiske værdier /nøgleord


Fakta om FAM
1. september 2010 blev Fælles Akut Modtagelsen/ FAM på Sydvestjysk Sygehus en realitet - en af 5 fælles akutmodtagelser i Region Syd.

Formålet med etableringen af fælles akutmodtagelser er bl.a. at sikre den akutte patient samme høje kvalitet i modtagelse, udredning, behandling og udskrivelse, uanset hvor og hvornår patienten indlægges.

Personalet, som skal arbejde i FAM, skal gennemgå målrettet uddannelse, der kvalificerer til arbejdet i FAM.

Al virksomhed i sundhedsvæsenet er tværfagligt funderet, og baseret på en teamtankegang. Teamet skal sikre den optimale konstellation af kompetencer og være den afgørende dynamo i FAM.

"Et velfungerende team består af veluddannede medarbejdere med supplerende kompetencer, der arbejder mod et fælles mål. Dette kræver ledelse, uddannelse, trivsel og inspiration fra andre teams”


Kontakt 
Afdelingsledelsen i FAM
Tlf.: 79182248
 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk