Dette er tekstversionen af Trombolysebehandling (Blodprop-opløsende behandling ved blodprop i hjernen)
Klik her for at komme til den grafiske version af Trombolysebehandling (Blodprop-opløsende behandling ved blodprop i hjernen)

Forside - Læs op - Sitemap


Trombolysebehandling (Blodprop-opløsende behandling ved blodprop i hjernen)


Trombolysebehandling
Du er blevet indlagt med akut blodprop i hjernen. Inden for de første 4½ time efter blodproppens opståen, kan lægen tilbyde en ny og godkendt behandling med blodpropopløsende medicin.

Formålet med behandlingen er at mindske alvorlige skader i form af lammelser, taleforstyrrelser og andre følger.

Den blodpropopløsende medicin gives ved indløb (infusion) i en blodåre, og varer 1 time.
I det første døgn derefter, er du under tæt observation.

Hvis du ikke ønsker denne behandling, vil du blive tilbudt den almindelige blodpropforebyggende behandling med Magnyl, mens denne behandling først vil blive givet 1 døgn senere, hvis der gives blodpropopløsende medicin.

Den efterfølgende behandling med tværfaglig genoptræning i afdelingen er den samme uanset valg af medicinsk behandling.


Effekt af behandlingen
På baggrund af de foreliggende undersøgelser, kan effekten af behandlingen beskrives som følger:
Hvis 100 patienter behandles med blodpropopløsende medicin, udskrives de 39 som helt raske, sammenlignet med 28 helt raske uden blodpropopløsende medicin, altså 11 flere raske af de 100 behandlede.


Bivirkninger ved behandlingen
Risikoen ved behandlingen er, at den kan fremkalde blødninger, idet ca. 8 ud af 100 behandlede får en hjerneblødning, som kan forværre symptomerne og eventuelt være dødelig.

På trods af denne risiko var dødeligheden ens hos de patienter, der fik blodpropopløsende behandling, og hos dem, der ikke fik denne behandling i ovennævnte undersøgelser.


Kontrolundersøgelser og registrering
Der vil blive foretaget en ekstra CT-skanning dagen efter den blodpropopløsende behandling, og der vil blive en ambulant kontrol efter 1 måned.

Af hensyn til sikkerheden ved behandlingen, foretages der en registrering af ikke-person-identificerbare behandlingsoplysninger.

Formålet med registreringen er at belyse, om der kan opnås samme sikre behandlingsresultater og bivirkningsforekomst, som dem, der er opnået i de hidtil foretagne undersøgelser.


Samtykkeerklæring
Hvis du ønsker at modtage behandlingen, bedes enten du eller dine pårørende underskrive samtykkeerklæringen.

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk