Dette er tekstversionen af CVP - kur
Klik her for at komme til den grafiske version af CVP - kur

Forside - Læs op - Sitemap


CVP - kur


CVP er en kur med kemoterapi, hvori der indgår tre forskellige stoffer.

C: Cyclofosfamid

V: Vincristin

P: Prednisolon

De to førstnævnte stoffer gives som infusioner. Det betyder, at stofferne blandes i poser med væske, der enkeltvis løber ind i blodbanen via et drop (venflon), som du får lagt i armen.
Der vil også være en pose saltvand koblet på droppet, som bruges til at skylle dropslangen med.

Indgiften varer ca ½-1 time pr. dag og foregår i vores dagsafsnit, i forbindelse med ambulatoriet.

Prednisolon (binyrebarkhormon) er tabletter, der gives i 5 dage.
Tabletterne skal tages om morgenen, da de kan give rastløshed, opstemthed og søvnbesvær, som kan hindre dig i at sove, hvis du indtager dem om aftenen.
Får du Prednisolon i længere tid ud over de 5 dage, kan tabletterne en sjælden gang medføre, at dit blodsukker stiger. Det betyder, at du kan have fået en lettere (og forbigående) sukkersyge.

Hvis du begynder at blive meget mere tørstig end ellers og har hyppigere vandladning, skal du kontakte afdelingen.


Kemokurens virkning
Målet med behandlingen er at ramme kræftcellerne og derved mindske sygdommen i kroppen. Kemokuren består af flere stoffer, fordi de påvirker cellerne på forskellig måde og derved giver større samlet virkning.

Medicinen er mest effektiv overfor kræftcellerne, men kan ikke skelne mellem de syge og de raske celler i kroppen. Behandlingen vil derfor også påvirke de normale celler, hvilket kan give nogle bivirkninger.


Bivirkninger

Hårtab
Behandlingen kan medføre, at du taber håret på hovedet, evt. også andre steder på kroppen. Hårtabet er dog beskedent, og mange patienter oplever ikke dette.
Håret vokser ud igen, når behandingsforløbet er afsluttet.

Snak med personalet, hvis du får behov for råd og vejledning vedrørende et eventuelt hårtab.
Du tilbydes en paryk eller anden hovedbeklædning, alt efter dit ønske.


Føleforstyrrelser
Prikkende fornemmelser eller lette føleforstyrrelser kan opstå i fingre eller fødder på grund af påvirkning af de yderste nerveender fra stoffet Oncovin. Hvis du oplever det, skal lægen eller sygeplejersken gøres opmærksom herpå. 


Forstoppelse
En del patienter får forstoppelse. Du kan forebygge dette ved at drikke 2 - 3 liter væske dagligt i ugen efter behandlingen eller ved at motionere. Du kan forebyggende spise svesker, hørfrø eller lignende.
Det kan blive nødvendigt for dig at tage et afføringsmiddel i perioder. Dette kan købes i håndkøb på apoteket.
Kontakt personalet, hvis du bliver forstoppet og har svært ved at få gang i maven igen.


Påvirkning af slimhinder
Behandlingen kan i sjældne tilfælde give irritation af slimhinden i blæren, hvorfor du også af den grund skal drikke rigeligt i dagene efter kur.
Dermed sikrer du en god gennemskylning af urinveje og blære.

Slimhinden i munden kan også blive af behandlingen og gøre, at din mund bliver mere sart og eventuelt øm. Du kan få belægninger i munden. Det kan være svamp, der vil vise sig som fastsiddende, hvide eller gullige områder.
Hvis du oplever det, skal du gøre personalet opmærksom på det.


Kvalme/opkastning
Almen utilpashed og smagsændring kan forekomme i dagene efter behandingen. En del patienter får kvalme. Vi giver dig forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kuren, og du får udleveret kvalmestillende tabletter, som du kan tage derhjemme.

Prednisolon tabletterne virker kvalmestillende hos mange patienter, og det er derfor ikke sikkert, at problemet bliver så stort for dig.

Hos enkelte patienter er kvalmen psykologisk betinget. Det vil sige, at kvalmen kan opstå ved tanken om behandlingen. Kaldes forventningskvalme.
Kvalmen er i den forbindelse svær at nedsætte eller fjerne med medicin.


Påvirking af blodcellerne
I knoglemarven dannes blodcellerne:


Disse blodceller kan blive påvirket af kemoterapien, således at der 8 - 12 dage efter behandlingen kan være nedsat mængde af dem i nogle dage. Derefter vil tallet stige igen.

Antallet af blodceller kontrolleres ved blodprøve efter aftale.


Sterilitet
Der kan være en lille risiko for sterilitet forbundet med behandlingen. Det betyder, at dine muligheder for at få børn måske bliver nedsat eller kan ophøre efter behandlingsforløbet.

Der er mulighed for sæddeponering før behandling med kemoterapi.


Søg læge
Det er vigtigt, at du søger egen læge eller vagtlæge, hvis du får nogen af følgende symptomer:


Forebyggelse
Kemokuren nedbryder celler i kroppen, og affaldsstofferne herfra passerer ud af kroppen sammen med urinen.
For at forhindre, at disse stoffer påvirker nyrer og urinveje behandles du med tabletter, der hedder Allopurinol.
Disse tabletter indtages om morgenen.


Alment om behandlingsforløbet
De fleste patienter gennemgår hele deres behandligsforløb ambulant, mens enkelte har behov for indlæggelse.
Mange patienter kan passe deres arbejde imellem behandlingerne og have en hverdag næsten, som de plejer. Andre har brug for et par ekstra dage fri, nedsat tid eller helt holde op med at arbejde i behandlingsperioden.
Du skal have taget blodprøver før hver behandling, men der kan også være behov for blodprøver på andre tidspunkter i dit behandlingsforløb.
Blodprøverne skal til for at se, hvordan din krop tåler og reagerer på behandlingen.


Det afhænger af sygdommen og den enkelte patient, hvor mange kure, der skal gives og hvor lang en periode, der skal være mellem kurene.
Der kan ske ændringer gennem behandlingsforløbet, som ikke står i denne vejledning. Det vil ske ud fra en lægelig vurdering af din situation.


Hvis du har spørgsmål til sin sygdom eller din behandling, er du altid velkommen til at kontakte en læge eller sygeplejerske på Hæmatologisk Afdeling.

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk