Dette er tekstversionen af Hjerte-CT-scanning (udredning i Hjertemedicinsk Ambulatorium)
Klik her for at komme til den grafiske version af Hjerte-CT-scanning (udredning i Hjertemedicinsk Ambulatorium)

Forside - Læs op - Sitemap


Hjerte-CT-scanning (udredning i Hjertemedicinsk Ambulatorium)


Du er henvist til en såkaldt hjerte-CT-scanning og kan i det følgende læse om undersøgelsen.

Formål
Hjerte-CT-scanning er en avanceret røntgenkontrast undersøgelse af hjertets kranspulsårer. Formålet med undersøgelsen er oftest at finde ud af, om dine symptomer skyldes åreforkalkning, og om du skal tilbydes medicinsk behandling, ballonudvidelse eller by-pass operation. I enkelte tilfælde foretages undersøgelsen forud for hjerteklapoperation, ved hjertesvigt og før opstart af medicinsk behandling ved rytmeforstyrrelse. I sjældne tilfælde udføres undersøgelsen til afklaring af medfødt hjertesygdom.

Forberedelse
Medicin
En vigtig forudsætning for at opnå skarpe billeder af kranspulsårerne er, at pulsen er lav. I nogle tilfælde er det nødvendigt med ekstra medicin. Medicinen tilsendes sammen med denne information. Det er vigtigt, at du på undersøgelsesdagen tager den tilsendte medicin mindst 2 timer før undersøgelsen, ligesom du blot skal indtage din sædvanlige medicin. Er du i behandling med Orabet, Glucophage, Metformin eller Avandamet og har nedsat nyrefunktion, skal du holde pause med dette fra 2 dage før undersøgelsen. Du må først starte med denne form for medicin igen efter, at der er taget en blodprøve ved din egen læge efter 3-5 dage, der viser, at nyrefunktionen er normal.
Det er vigtigt at pointere, at indtagelse af Viagra, cialis eller andre potensfremmende midler ikke er tilladt mindre end 72 timer før undersøgelsen, og i så tilfælde, at du informerer personalet om dette.  

Kontrastvæske
Da du skal have kontrast sprøjtet ind i en blodåre i armen, er det vigtigt, at du drikker rigeligt væske (dvs. 2-3 liter vand, saft etc.) dagen før og på undersøgelsesdagen. Dette fremmer udskillelse af kontraststoffet gennem nyrerne. Hvis du tidligere har haft overfølsomhedsreaktioner over for kontrastvæske eller lider af nyresygdom, er det vigtigt, at du oplyser personalet om dette.

Du må få et let måltid inden undersøgelsen. 
Du må ikke ryge eller drikke koffeinholdige drikkevarer såsom kaffe, the, cola mv. 4 timer før undersøgelsen.
Du må meget gerne drikke rigeligt med vand og saftevand før undersøgelsen.

Selve undersøgelsen


Tidsforbruget i forbindelse med undersøgelsen er 1-2 timer. Selve scanningen varer kun få sekunder og noget af tiden vil derfor være ventetid. Det kan derfor være en god ide at medbringe en bog eller lignende.

Efter undersøgelsen
Du kan tage hjem 1/2 time efter undersøgelsen. Hvis du har fået ekstra pulsnedsættende medicin i forbindelse med undersøgelsen, skal du følge den skriftlige vejledning om udtrapning af denne. Der er ingen begrænsninger i fysisk udfoldelse efter undersøgelsen, og du kan umiddelbart genoptage dit arbejde. Husk at drikke 2-3 liter væske det første døgn efter undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen
Du kan regne med at få brev om resultatet af undersøgelsen inden for 1-2 uger. Der er desuden ofte planlagt en opfølgende ambulant kontrol.

Såfremt undersøgelsen giver mistanke om betydende forsnævringer, kan det blive nødvendigt at sende hjerte CT data til videre analyse i USA. Hjerte CT data vil blive sendt til Heart Flow USA i krypteret form. Du finder mere generel information om de oplysninger Region Syddanmark behandler om dig her: https://www.regionsyddanmark.dk/webmasterhandicap.asp?id=513461 


Hvis du har spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at henvende dig til Hjerte Ambulatorium tlf. 79 18 26 95.


scanner

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk