Dette er tekstversionen af Efterbehandling ved kranspulsåresygdom
Klik her for at komme til den grafiske version af Efterbehandling ved kranspulsåresygdom

Forside - Læs op - Sitemap


Efterbehandling ved kranspulsåresygdom


Denne patientinformation informerer dig om efterbehandlingsforløb ved kranspulsåresygdom også kaldet hjerterehabilitering ved Sydvestjysk Sygehus.

Formålet med hjerterehabilitering er først og fremmest at sikre, at du så vidt muligt kan vende tilbage til en normal hverdag efter at have været indlagt med en hjertekarsygdom.
Desuden sigter programmet for hjerterehabilitering mod at mindske risikoen for et nyt tilfælde af hjertekarsygdom.
Hjerterehabilitering handler derfor også om at påvirke de risikofaktorer, der har betydning for udvikling af hjertekarsygdom.

Deltagelse i efterbehandlingen er meget vigtig for, at opnå et godt resultat på lang sigt.

Af risikofaktorer, der har betydning for udvikling af kranspulsåresygdom, kan bl.a. nævnes:

Rygning, kost, overvægt, kolesteroltal og blodtryk
Ved deltagelse i programmet for hjerterehabilitering vil vores hjerterehabiliteringsteam give dig en samlet vurdering af din situation. Hjerterehabiliteringsteamet består af en læge, en sygeplejerske, en diætist samt en lægesekretær.


I samarbejde med dig vil vi opstille mål for livsstilsændringer og mål for den medicinske behandling.
 

Samarbejde
Ved kontrollerne oprettes en efterbehandlingsjournal. Kopi af denne kan ses i din i e-journal samt sendes til din praktiserende læge og til den kommunale tovholder for patienter med kredsløbssygdomme, såfremt du har givet tilladelse. Herved sikres, at du fremover vil modtage din kommunes tilbud om undervisning/træning, når sygehusets efterbehandling er afsluttet.


Udover konsultationerne tilbydes

  
Sygeplejerske
Hos sygeplejersken vil der blive målt blodtryk og puls.
Desuden registreres højde, vægt samt taljemål. Det udsendte skema vedrørende depression/den psykiske tilstand registreres i din rehabiliteringsjournal.

Læge
Ved den første samtale vil lægen sammen med dig og evt. pårørende gennemgå din sygdom, risikofaktorer samt medicin.
Udfra samtalen vil I sammen tilrettelægge et efterbehandlingsforløb.
Lægerne kontrollerer sår m.v. efter operationen.
Din medicinliste gennemgåes og evt. uklare punkter og spørgsmål besvares.


Diætist
Din kostsammensætning har betydning for din hjertekarsygdom.
Forskning har vist, at en bestemt kostsammensætning kan være med til at nedsætte risikoen for yderligere åreforsnævring og dannelse af nye blodpropper hos hjertepatienter.
Pga. vigtigheden af kostsammensætningen tilbydes du vejledning i hjertesund kost ved diætisten.
Omfanget af vejledning ved diætist afhænger af dine nuværende kostvaner.
Vejledningen tager udgangspunkt i et samarbejde med dig om at tilpasse dine nuværende kostvaner til en hjertesund kost.

Fysisk træning
Inden opstart af fysisk træning skal der laves en cykeltest med henblik på risikovurdering. Den fysiske træning foregår enten i hjemkommunen eller på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg/Grindsted, afhængig af vurderingen til cykeltesten.
Træningen varetages af fysioterapeut med særlig viden om hjertetræning.
Træningsforløbet strækker sig over 8 uger.
Der trænes 2 gange om ugen af en times varighed.
Du vil i forbindelse med indkaldelsen får et brev med nøjagtige datoer og tidspunkter.


Træningen er tilrettelagt ud fra de anbefalinger, der foreligger inden for hjerterehabiliteringen, dvs. der vil blive lagt vægt på:

Der tages hensyn til den enkeltes formåen ved planlægning af træningens sværhedsgrad.Praktiske oplysninger
Konsultationerne ved læge, sygeplejerske og diætist vil foregå på Sct. Josephs Hospital, Jyllandsgade 79 C, Esbjerg.

Har du behov for parkering i gården, kan der hentes gæstekort/elektronisk registrering hos sekretæren på Sct. Josephs Hospital (husk at medbringe bilens registreringsnummer). Ved parkering i gården kan indgang 79 D ved Jordemodercenteret benyttes.

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk