Dette er tekstversionen af Ansatte og uddannelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Ansatte og uddannelse

Forside - Læs op - Sitemap


Ansatte og uddannelse


Ansatte
Afdelingsledelsen består af:

Foruden afdelingsledelsen indgår i ledelsesteamet i Endokrinologisk Afsnit:


Lægestaben består af 4 speciallæger og 6 læger under uddannelse.
Der er ansat specialuddannede sygeplejersker i både afdelingen og ambulatoriet. Herudover er tilknyttet lægesekretærer, fodterapeut og klinisk diætist som alle medvirker til at sikre patientens forløb bedst muligt.

 

Uddannelse
Endokrinologisk Afsnit har store uddannelsesforpligtelser.
Afsnittet varetager udannelse af social- og sundhedsassistenter, sygeplejestuderende, yngre læger samt lægesekretærelever.
Desuden har afsnittet læger under uddannelse i det endokrinologiske speciale i samarbejde med Odense Universitetshospital.
Afsnittet har desuden tilknyttet en forskningsenhed, hvor der er ansat 3 forskningssygeplejersker, og hvor afdelingens læger også er tilknyttet.

Kontaktpersoner
Der er tilknyttet 1-2 kontaktpersoner fra afnittet (sygeplejerske/læge) til hver patient.
Det er så vidt muligt de samme personer gennem hele sygdomsforløbet, dette gælder både under indlæggelse og i et ambulant forløb.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk