Dette er tekstversionen af Miljøsanering før håndværkerne rykker ind
Klik her for at komme til den grafiske version af Miljøsanering før håndværkerne rykker ind

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Miljøsanering før håndværkerne rykker ind


Inden håndværkerne kan bygge den nye Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus, skal de gamle vægge og installationer fjernes helt. Arbejdet begynder med en såkaldt miljøsanering, som skal rense lokalerne for giftige materialer. 

Nu går håndværkerne i gang med arbejdet i det område af stueetagen, som i 2015 skal blive til den Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Sydvestjysk Sygehus. Arbejdet begynder i stueetagen af Søstjernen, der tidligere husede skadestuen. I den første nedbrydningsfase af de eksisterende installationer og vægge, tages der særlige forholdsregler, da der er tale om en såkaldt miljøsanering. Det vil sige, at der flere steder i den gamle skadestue er materialer, som indeholder PCB, bly og asbest.

- Som det er nu, udgør stofferne ingen fare, fordi de er bundet i materialer som for eksempel fuger eller maling. Men når håndværkerne begynder at bryde ned, så bliver disse gifter stoffer frigjort og blander sig med støvet, og derfor tager vi alle tænkelige forholdsregler, forklarer Per Spliid Andersen.

Billedlig talt lukkes hele området inde, og der dannes en stor lufttæt plasticpose. Inde i posen er det kun specialister fra firmaet Aktiv Miljø Service, som får til opgave at miljøsanere. Det vil sige at rengøre området for de giftige stoffer.

- For os er det en ganske almindelig miljøsanering. Affaldet fra denne byggeplads er ikke så skadeligt, at det kategoriseres som ’farligt affald’, der skal destrueres på Nord (tidligere Kommunekemi). Men vi tager ingen chancer og lukker området helt tæt, samtidig med at vores personale er iført dragter, masker og handsker, forklarer Leif Christensen fra Aktiv Miljø Service.

Aktiv Miljø Service vil arbejde med base i Falck-hallen, så personale, patienter og pårørende vil ikke blive generet af deres arbejde, der skal være afsluttet inden sommerferien. Der vil være tydeligt skiltet op til de områder, hvor der miljøsaneres, og ingen udover fagfolkene vil kunne skaffe sig adgang til områderne.

Jonas.bech.andersen@rsyd.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk