Dette er tekstversionen af Praktiske oplysninger
Klik her for at komme til den grafiske version af Praktiske oplysninger

Forside - Læs op - Sitemap


Praktiske oplysninger


Hvad bør du medbringe til dit ophold


Telefon
Du må have din mobiltelefon med, men den skal være slukket under måltider, træning og hvil. Vi vil ligeledes henstille til, at telefoni på sengestuen sker under hensyntagen til eventuelle medpatienter. Husk din egen mobil-oplader.


Bærbar computer
Du må medbringe din egen bærbare computer eller ipad. Du kan komme på vores trådløse netværk – se opslag eller spørg personalet om hjælp.


Radio og tv
Der er tv i dagligstuerne samt på sengestuerne. Du må gerne medbringe din egen radio, så længe du tager hensyn til andres behov og ønsker om ro.


God underholdning med Wii
På afdelingen har vi en Wii-spillekonsol. Du er velkommen til at tage dig en bowling-, tennis- eller golfturnering sammen med de andre patienter eller besøgende.

 

Grønt er godt

Afskårne blomster i buketter liver op. På hver gang finder du et skab med vaser. Af hygiejniske årsager har vi ikke planter med jord på afdelingen.


Pårørendedeltagelse i rehabiliteringen
Som pårørende er det altid muligt at overvære specifikke rehabiliteringsindsatser, når blot du har aftalt det med patienten og den pågældende fagperson på forhånd. Det giver personalet mulighed for at tilrettelægge den træning eller de aktiviteter, du vil få mest ud af at se.

Hvis det er relevant, er det også for nærmeste pårørende muligt at få instruktion i håndtering af eksempelvis forflytninger fra seng til kørestol og ind/ud af bil, støtte ved gang eller rådgivning og vejledning i forhold til de kognitive eller kommunikative problemstillinger.


Weekend- og/eller dagsbesøg derhjemme
Hvis personalet vurderer, at det er muligt for dig, kan du komme på weekendbesøg hjemme hos dig selv eller hos nogle af dine pårørende.

Du er også velkommen til at gå eller køre en tur sammen med dine besøgende i området omkring afdelingen, hvis kræfterne er til det. Husk blot at sikre, at du ikke har træningsaftaler samt at give personalet besked om, at du tager af sted, og hvornår du forventer at være retur på afdelingen.

 

Besøgs- og hviletider

Der er fleksible besøgstider, men vi henstiller til, at middagshvilet i tidsrummet mellem kl. 12-14.30 respekteres.
Individuelle træningsaktiviteter kan foregå helt frem til sidst på eftermiddagen samt aftenmåltidet. Er du som besøgende i tvivl om hvilket tidspunkt, der passer bedst, er du velkommen til at tage kontakt til en medarbejder i afdelingen.

 

Spisetider

Middagsmåltidet foregår i spisestuen i både på 2. sal og på 3. sal kl. 11.40. Aftenmåltidet er kl. 17.30 på 3. sal og kl. 17.45 på 2. sal.


Røde Kors’ patientstøtter
To eftermiddage om ugen besøger patientstøtter fra Røde Kors vores afdeling – se deres opslag på en af opslagstavlerne. Vores samarbejde med dem har til formål at tilbyde dig samvær i form af eksempelvis samtale, gåture, højtlæsning, spil, brevskrivning eller lignende.

 

Præst

Hvis du under indlæggelsen ønsker at tale med en præst, bedes du kontakte personalet, der kan formidle kontakten til den lokale sognepræst. Alternativt er du også velkommen til at kontakte din egen præst.


Kiosk
Alle er velkomne til at benytte Café Engparken, der ligger i forhallen. Her er det muligt at købe mad, drikke, slik, blade m.m. Vedrørende åbningstider henviser vi til opslag i afdelingen.


Rygning og alkohol
Grindsted Sygehus - og dermed også Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme - er røgfrit område indenfor. Der henstilles til at patienter og pårørende, der måtte ønske at ryge, anvender rygepavillionen udenfor. Har du som patient brug for hjælp til rygeafvænning, kan vi tilbyde dig støttende samtaler med personalet samt eventuel nikotinerstatning.
 

Alkohol kan være skadeligt for dig med en hjerneskade. Måden, alkohol påvirker dig, når du har fået en hjerneskade, vil du kunne føle som anderledes og kraftigere end tidligere. Det kan gøre, at din balance og gangsikkerhed påvirkes. Desuden kan det være skadeligt for dig på grund af den medicin, du får. Derfor anbefaler vi dig, at du har et alkoholforbrug på højest 1-2 genstande dagligt – gerne slet intet.


Værdigenstande
Vi ser helst, at du ikke medbringer større kontante beløb, værdipapirer, smykker og andre værdigenstande. Vi kan dog anbringe værdier i et aflåst skab, hvortil det kun er personalet, der har adgang.

 

Egen/privat medicin
Under indlæggelsen på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme får du den medicin, du har brug for. Derfor henstiller vi til, at du ikke tager din private medicin med under indlæggelsen. I enkelte tilfælde vil vi bede dig om at medbringe særlige præparater under indlæggelsen, hvilket vi vil informere dig om under indlæggelsen.


Post
Du har mulighed for at modtage post på afdelingen. Posten skal adresseres til:

Sydvestjysk Sygehus Grindsted
Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme
Engparken 1
7200 Grindsted

Posten skal have en tydelig angivelse af dit navn.

Hvis du selv ønsker at sende post, kan du aflevere posten til personalet. Så vil vi sørge for, at den bliver sendt.


Transportmuligheder
Information om togtider kan du få hos DSB Indland: tlf. 70 13 14 15.
Rejseplan for bus og tog finder du på: www.rejseplanen.dk


Hjemtransport
Der er faste regler for, om du er berettiget til gratis hjemtransport i forbindelse med din udskrivelse og eventuelle hjemmebesøg under dit rehabiliteringsophold. Personalet kan forklare dig reglerne.


Overnatningsmuligheder for pårørende
Du kan leje et værelse for 142 kr. pr. nat inkl. sengelinned og håndklæder. Kontakt personalet.

Alternativt kan du finde et hotel eller lignende tæt på sygehuset:


Klagemuligheder
De værste klager er dem, vi ikke får. De andre kan vi derimod gøre noget ved - nemlig dels forbedre os og dels råde bod på det, der er sket. Derfor har vi gjort det let at klage, og derfor behandler vi alle klager ud fra tanken om, at alle ønsker at bidrage til det gode rehabiliteringsforløb.

Du kan klage både mundtligt og skriftligt, pr. telefon, pr. brev eller pr. mail til Driftsledelsen. Overleverer du i første omgang klagen mundtligt, vil du blive opfordret til at skrive den ned. Der er ingen krav til formaliteter, og klagen kan for så vidt også være anonym (- men det forhindrer os i at besvare den).

Driftsledelsen behandler alle skriftlige klager og besvarer dem inden for to uger. Hvis du har behov for hjælp fra os til at udtrykke dig på skrift, finder vi en løsning på det.

Det offentlige klagesystem (Patientkontoret/patientvejlederePatientklagenævnet og Patienterstatningen - det tidligere Patientforsikringen) står også til din rådighed.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, og ønsker du ikke at få bistand fra os, er Patientkontoret et godt sted at starte. Ring til Region Syddanmark – tlf. 76 63 14 90 eller 76 63 14 75. Så hjælper de dig videre.


Uddannelsessted
Vi er et uddannelsessted, hvilket betyder, at der på afdelingen er studerende og elever tilknyttet de forskellige faggrupper. Studerende og elever udgør således en del af hverdagen på afdelingen.


Samtykke og personlige oplysninger
Personalet har tavshedspligt om forhold, der angår din sygdom og dit privatliv. Det betyder, at vi aldrig videregiver oplysninger om dig uden din tilladelse.


Aktindsigt
Du har ret til indsigt i journaloptegnelser om din helbredssituation. Hvis du ønsker dette, skal du blot henvende dig til personalet. På Sundhed.dk har du adgang til din egen journal.


Fravalg af behandling
Du har ret til at fravælge enhver behandling, vi gerne vil foretage under dit rehabiliteringsophold, men det, vi tilbyder dig, er naturligvis altid vurderet til dit eget bedste.


Telefon og besøgstider
Pårørende er altid velkomne til at ringe. Hvis du som pårørende ønsker det, kan du kontakte afdelingens sekretær på telefon 79 18 94 00.

Der er fleksible besøgstider, men vi vil gerne have, at alle respekterer måltiderne og middagshvilet i tidsrummet mellem kl. 12.00-14.30 – også lørdag, søndag og helligdage.

På hverdage er det meste af morgenen og formiddagen optaget af individuel træning, men der er også individuel træning og andre aktiviteter, herunder holdtræning, om eftermiddagen. Det er vigtigt, at træningsaftalerne bliver prioriteret, og de vil være aftalt med dig.




Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk