Dette er tekstversionen af Sengeafsnit D2 - Diabetes- og Hormonsygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Sengeafsnit D2 - Diabetes- og Hormonsygdomme

Forside - Læs op - Sitemap


Sengeafsnit D2 - Diabetes- og Hormonsygdomme


Specialet Diabetes- og Hormonsygdomme er placeret på det medicinske sengeafsnit D2. Specialet råder over 3 senge, hvor patienter modtages hele døgnet.

Akutte indlæggelser foregår via Fælles Akut Modtagelse (FAM), hvor behandlingen påbegyndes før overflytning til sengeafsnittet. Du kan læse mere om indlæggelse under Praktiske oplysninger.
Udredning og planlægning af behandlingsforløb foregår i et tæt samarbejde mellem afsnittets personalegrupper med patienten i centrum.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk