Dette er tekstversionen af Praktiske oplysninger
Klik her for at komme til den grafiske version af Praktiske oplysninger

Forside - Læs op - Sitemap


Praktiske oplysninger


Personalesammensætning
Personalegruppen på Sengeafsnit D2 - Diabetes- og hormonsygdomme består af en afsnitsledende sygeplejerske, læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer, husassistenter og en afdelingsportør.
Der er desuden tilknyttet elever og studerende i afdelingen. Patienter vil derfor kunne møde studerende på forskellige stadier af deres uddannelse under indlæggelsen.

Døgnrytme
Kl. 5.30-8.00 Morgenvækning, måling af blodtryk, puls og temperatur.
Kl. 7.00 Evt. blodsukkermåling og vægt.
Kl. 7.00-8.00 Morgenmad, madvogn på afdelingen.
Kl. 7.00-11.00 Personlig hygiejne for patienter, der har behov for hjælp. Stuegang. Evt. behandling/undersøgelse. Udlevering af drikkevarer.
Kl. 11.00 Evt. kontrol af blodtryk, puls og temperatur. Evt. blodsukkermåling.
Kl. 11.45 Frokost, madvogn på afdelingen.
Kl. 12.00-14.30 Middagshvil, hvor der skal være ro på stuen (ingen besøgende).
Kl. 14.00 Eftermiddagskaffe/the.
Kl. 16.00-16.30 Evt. blodsukkermåling.
Kl. 17.30 Aftensmad, madvogn på afdelingen.
Kl. 21.00-22.00 Nattoilette. Evt. kontrol af blodtryk, puls, temperatur.
Kl. 22.00 Ro på stuen.

Stuegang
På hverdage finder stuegang sted mellem kl. 8.00-12.00. Vi opfordrer patienterne til at holde sig på stuen/afdelingen indtil, der har været stuegang. De nærmeste pårørende er velkomne til at deltage i stuegangen, såfremt patienten giver lov til det. Det er en god idé at skrive eventuelle spørgsmål ned på et stykke papir forud for stuegangen.
Aften- nat og weekender er det kun patienter med akutte problemstillinger, der tilses af en læge.

Lægesamtale
Det er muligt at få en samtale med en læge på hverdage (i dagtiden). Ønsker du evt. sammen med dine pårørende en samtale med en læge, skal denne af hensyn til lægens arbejdsgang planlægges. Hvis du ønsker en samtale med en læge, aftales dette med sygeplejersken.

Mobiltelefoner
Det er tilladt at bruge egen mobiltelefon i afdelingen. Vi opfordrer dog til at tage hensyn til medpatienterne, så telefonen sættes på lydløs eller meget svag lydstyrke. I hviletider og under stuegang skal der være ro på stuen, og der må ikke tales i telefon.
Hvis du ikke har mobiltelefon, kan personalet være behjælpelig med, at du kan ringe.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk