Dette er tekstversionen af Temadag om Værdighed ved livets afslutning - en tværsektoriel opgave
Klik her for at komme til den grafiske version af Temadag om Værdighed ved livets afslutning - en tværsektoriel opgave

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Temadag om Værdighed ved livets afslutning - en tværsektoriel opgave


Det Lokale Samordningsforum v. Sydvestjysk Sygehus inviterer til temadag vedr. Værdighed ved livets afslutning - en tværsektionel opgave

Hvordan bliver vi i fællesskab bedre rustet til at håndtere de tværsektorielle udfordringer der opleves i at imødekomme borgernes/patienternes ønsker til livets afslutning?

Herunder eksempelvis etiske problemstillinger i forhold til livsforlængende behandling, ønsker og aftaler om genoplivning og overlevering af disse på tværs af sektorgrænser.

På temadagen bidrager en række oplægsholdere med deres perspektiver på Værdighed ved livets afslutning. Med afsæt i oplæggene åbnes der på temadagen op for en bred diskussion på tværs af sektorgrænser om udfordringer, problematikker og mulige løsningsforslag i forhold til at sikre borgerne/patienterne en værdig afslutning af livet.

Deltagernes bidrag vil efterfølgende blive dagsordensat og drøftet i Det Lokale Samordningsforum, hvor der kan indgås tværsektorielle aftaler, iværksættes konkrete tiltag og/eller pilotprojekter på området.

 

Find programmet for temadagen her
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk