Dette er tekstversionen af Strategirådet for Forskning
Klik her for at komme til den grafiske version af Strategirådet for Forskning

Forside - Læs op - Sitemap


Strategirådet for Forskning


Strategirådet for Forskning på Sydvestjysk Sygehus udgør kernen for nye forskningsinitiativer, videndeling, forskeruddannelser og forskningssamarbejde på sygehuset og med Syddansk Universitet (SDU), herunder også implementering af sygehusets forskningsstrategi. En kerneopgave for rådet er at sikre, at forskningen under IRS-Sydvestjysk Sygehus har de rammevilkår, der er nødvendige for at udøve forskning af høj kvalitet til gavn for patienterne. 


I rådet sidder: en repræsentant for direktionen (den lægelige direktør), koordinerende forskningsleder for IRS-Sydvestjysk Sygehus, Institutleder for IRS-SDU, forskningslederne, kliniske lektorer, professorerne, repræsentanter for sundhedsfagene og overlægerådet. Der afholdes 2-3 møder om året eller efter behov. Henvendelser om emner der ønskes drøftet i rådet, kan sendes til Forskningscentret via e-mail: SVS-forskning@rsyd.dk


Medlemmer af strategirådet:

 

Forskningsledere og professorer:

To repræsentanter for kliniske lektorer:

To repræsentanter for afdelingsledelseskredsen:

Repræsentant for ph.d.-studerende:

Repræsentant for postdocs:

Repræsentant for eksterne lektorer:

To repræsentanter for patienter og pårørende:

Kommissorium for strategirådet
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk