Dette er tekstversionen af Patienter med nedsat kognitiv funktion får skræddersyet forløb med tidlig opsporing på SVS
Klik her for at komme til den grafiske version af Patienter med nedsat kognitiv funktion får skræddersyet forløb med tidlig opsporing på SVS

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Patienter med nedsat kognitiv funktion får skræddersyet forløb med tidlig opsporing på SVS


Et nyt projekt i Fælles Akutmodtagelsen (FAM) skal sikre, at patienter med nedsat kognitiv funktion og deres pårørende får et glidende og skræddersyet patientforløb.

colourbox - svsnyt

Siden 2017 har Sydvestjysk Sygehus arbejdet fokuseret med praksisnært kompetenceløft i forhold til patienter med demens. Arbejdet udmundede allerede i 2019 i flere tiltag som nu er blevet hverdag på sygehuset, men patientgruppen og de pårørende kan nu se frem til en yderligere udvikling. De næste to år skal projektet: ”Tidlig opsporing af patienter med nedsat kognitiv funktion i Fælles Akutmodtagelsen” nemlig skræddersy et patientforløb som opsporer og skaber glidende overgange og tryghed for patienter med kognitive problemstillinger, herunder patienter med en kendt demensdiagnose.


- Vi har allerede implementeret rigtig mange gode initiativer på demensområdet over de seneste år, som en del af den samlede demensindsats på SVS. Det gør sig især gældende for de patienter, som allerede er kendte med demensdiagnoser. Data har imidlertid vist, at mange ældre patienter, kommer akut i FAM med mange forskelligartede symptomer og tilstande præget af forvirring, angst og kognitiv svækkelse. Det kan der være forskellige årsager til, det kan skyldes en akut sygdomstilstand, men det kan også være symptomer på og starten på en mere kompleks og vedvarende, udiagnosticeret sygdomstilstand, med generel kognitiv svækkelse, som er kommet snigende over tid. Ofte er det kun patienten og måske især de pårørende, der har oplevet de tiltagende forandringer. Disse patienter er ikke diagnosticerede og er heller ikke nødvendigvis kendte ude i det kommunale system. Det er disse patienter, som vi med det nye projekt, gerne vil sætte yderligere fokus på og samarbejde med vore tværsektorielle samarbejdspartnere om. Ud fra en mere systematisk vurdering af den enkelte patient kan vi tage ekstra hensyn og få taget initiativ til de rette indsatser, og det tror vi på, at det vil gør en forskel for både patienter og deres pårørende, fortæller sygeplejefaglig direktør, Susanne Lauth.


Projektet er blot ét af flere initiativer, der skal løfte sygehusets kompetencer yderligere de kommende år.

 

Opsporing til forskel
Fysioterapeut, Karina Kjærgaard Lauridsen er sammen med sygeplejerske, Dorthe Kirkegaard Katzmann og ergoterapeut, Maria Lietzen Jensen ansat som projektgruppe. De tre har alle en uddannelse som demenskoordinator og skal skabe rammerne samt implementere de tilpassede arbejdsgange på sygehuset for denne patientgruppe.


- Patienterne med nedsat kognitiv funktion bliver sjældent indlagt på baggrund af denne problemstilling. Måske er personalet ikke engang bekendt med, at patienten har denne udfordring. Derfor er det en vigtig proces at få øje på tegn hos alle patienter der indlægges, så personalet kan handle og tage de rette hensyn, hvis advarselslamperne begynder at lyse, fortæller Karina. 


- Målet med projektet er bl.a. at forebygge genindlæggelser, og at vi bliver endnu bedre til at tage hensyn til patientens kognitive udfordringer. På den måde bliver indlæggelsen til en endnu bedre oplevelse for patienterne og deres pårørende, pointerer Dorthe.


Projektet i FAM løber fra 2020 til 2022. På nuværende tidspunkt er projektet i opstartsfasen. 
- Vi ønsker at udarbejde en fast procedure for opsporing af patientgruppen samt skabe et skræddersyet forløb, hvor der vil være fokus på pårørendekontakt og glidende overgange for patienten ift. de faggrupper/afdelinger, som patienten kommer i berøring med. Når projektperioden slutter i 2022 er det også vigtigt, at der ved udskrivelse fra sygehuset er skabt en glidende overgang til kommunen og i nogen tilfælde opfølgning ved egen læge. Hermed håber vi, at projektet kan øge muligheden for tidlig diagnosticering og forebygge forværring af patienternes kognitive funktionsnedsættelse, siger Maria.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk