Dette er tekstversionen af Lægeboliger
Klik her for at komme til den grafiske version af Lægeboliger

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Lægeboliger


Sydvestjysk Sygehus råder over en række lægeboliger (65 regulativ-boliger og 10 funktionærboliger)

Link til oversigt af lægeboliger og lokalvedtægt.

Forskellen på regulativ-boliger og funktionærboliger er beskatning. Link til beskatning.

Sygehuset ejer ikke boligerne, men lejer dem hos boligselskaber.

Du kan søge lægebolig ved Sydvestjysk Sygehus, hvis du er:

Uddannelsessøgende læge ansat ved Sydvestjysk Sygehus efter Yngre Lægers Overenskomst §4 stk.1 eller stk. 2.

F.eks.:

Du skal bemærke, at du skal søge lægebolig, inden du starter i stillingen, hvis du er interesseret i en §1, stk. 1-bolig (lægebolig).

Du kan først søge lægebolig, når du har modtaget skriftligt tilsagn om en af ovennævnte stillinger, da en kopi af aftalen skal vedlægges ansøgningen.

NB! Der må ikke medbringes husdyr i boligerne (dog 1 hund på Thulevej).
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk