Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Forside - Sydvestjysk SygehuspilOm ospilPressepilNyheder 2009pilSydvestjysk Sygehus er stadig i front med at forebygge dødsfald

Sydvestjysk Sygehus er stadig i front med at forebygge dødsfald

Nye tal viser, at langt færre patienter end forventet dør under indlæggelsen

Målet, når man indlægges på et sygehus, er at man kommer levende og rask hjem igen. Alligevel er det en del af hverdagen, at patienter dør mens de er indlagt, af mange forskellige årsager. Nogle dødsfald kan ikke undgås, men andre kan. De seneste år har Sydvestjysk Sygehus arbejdet målrettet på at forebygge dødsfald under indlæggelsen, og indsatsen ser endnu engang ud til at have nyttet.

De nyeste tal fra den landsdækkende kampagne Operation Life viser, at Sydvestjysk Sygehus holder det samme lave niveau som i 2007 med hensyn til dødelighed under indlæggelsen – det vil sige, at der dør langt færre patienter på sygehuset, end det statistisk set kunne forventes, med den type patienter sygehuset har. Faktisk dør der kun 83 indlagte patienter, hver gang der ”burde” dø 100. Gennemsnittet for hele Region Syddanmark er 93.

Tallene fortæller ikke hvorfor
Om det pæne resultat lige præcis skyldes deltagelsen i Operation Life, eller om der også er andre ting, der spiller ind, kan man dog ikke umiddelbart læse noget om i tallene. Én af de ting, der dog har vist sig at virke, er de såkaldte akutte mobilteams, Sydvestjysk Sygehus i 2007 lancerede som en del af Operation Life. Et mobilt akutteam er et kompetent team af læger og sygeplejersker, der hurtigt rykker ud, hvis en kollega står i en akut vanskelig situation og har brug for faglig sparring og konkret assistance. 

Andre ting kan også have påvirket tallene i den rigtige retning:

• I mange år har sygehuset arbejdet med at skabe gode, sammenhængende patientforløb, hvor hele indsatsen omkring patienten er tilrettelagt og planlagt, allerede inden patienten kommer ind.
• Gennem en årrække har der også været arbejdet med systematisk at lære af fejl.

Selvom dødsfald under indlæggelse ikke helt kan undgås, giver det altid mening at redde et ekstra liv.   Derfor skal der fortsat arbejdes målrettet med at forebygge dødsfald. 

Fakta om måling af patientdødelighed:
HSMR, hospitalsstandardiseret mortalitetsratio, viser antallet af dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald, beregnet ud fra landsgennemsnit. Beregningen af HSMR tager højde for den type patienter, der er indlagt på de forskellige sygehuse. Det nationale niveau for HSMR er pr. definition 100 %.
Hvis et sygehus’ HSMR = 100, er der altså ingen forskel på sygehusets og den gennemsnitlige dødelighedsrate. Hvis et sygehus’ HSMR > 100, svarer det til at der dør flere end forventet, og omvendt hvis HSMR < 100, dør der færre end forventet.

Fakta om Operation LIFE:
Operation LIFE er en landsdækkende kampagne for kvalitet og patientsikkerhed på danske sygehuse. Den blev lanceret den 16. april 2007, og løber indtil den 27. april 2009. Kampagnen er sat i gang af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Tryg Fonden, og den har til formål at forbedre patientsikkerheden generelt. Et af delmålene i Operation LIFE er at nedsætte antallet af dødsfald på alle danske sygehuse med 3000 i løbet af den periode, kampagnen varer.
Se også: http://www.operationlife.dk/

Senest fagligt revideret: 05-01-2009


Siden er sidst opdateret 27-1-2009Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring