Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Patienttilfredshed

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2010 viser fremgang på flere områder for Sydvestjysk Sygehus.

97 % af de ambulante patienter på Sydvestjysk Sygehus har et godt eller virkelig godt samlet indtryk af sygehuset. Det samme gælder for 91 % af de indlagte patienter.

Sygehuset opnår i forhold til sidste år flere tilfredse patienter på alle de nedenstående områder.

Indlagte patienter giver flere positive eller meget positive svar på spørgsmål om:

• Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler
• Rengøringsstandarden på sengeafdelinger
• Det samlede indtryk af lokaler
• Patienter og pårørende passende inddraget i beslutninger om behandling
• Tildeling af kontaktperson

For de ambulante patienter er tilfredsheden steget, når det gælder spørgsmål som:

• Det samlede indtryk er godt
• Den mundtlige information er god
• Personalet viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler
• Det samlede indtryk af lokaler
• Samarbejdet med andre afdelinger
• Omfanget af information passende
• Patienter passende inddraget
• Oplever ikke unødvendig ventetid

Hvor kan vi blive bedre?
Det eneste spørgsmål, hvor sygehuset ikke enten har holdt eller forbedret sit resultat er patienternes samlede indtryk af maden. Helt ringe står det dog ikke til. 92 % er stadig positive eller meget positive.
De øvrige resultater giver desuden anledning til, at man på sygehusniveau vil arbejde med indsatsområderne:

• Mundtlige og skriftlig information
• Tilrettelæggelse af patientforløb set fra patientens synspunkt

Dertil kan der være områder, hvor de enkelte afdelinger skal gøre en særlig indsats.

Om undersøgelsen:
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) sætter fokus på patienternes oplevelser og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet. Regioner, sygehuse og afdelinger kan bruge resultaterne fra LUP til at få en pejling om, hvilke indsatsområder der er behov for at arbejde videre med for at forbedre patienternes oplevelser og kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Spørgeskemaundersøgelsen giver viden om patienters oplevelser i kontakten med en sygehusafdeling eller et ambulatorium og gennemføres årligt på vegne af de fem regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der bliver i alt udsendt omkring i alt 250.000 spørgeskemaer i Danmark.

Se resultater for indlagte her

Se resultater for ambulante her

Se mere om undersøgelsen på www.patientoplevelser.dk

Senest fagligt revideret: 17-05-2011


Siden er sidst opdateret 17-5-2011Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring