Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Hvordan henviser jeg patienter?

Hvem kan henvise?

 •  Internt fra regionens hospitaler.
 •  Tandlæger
 •  Speciallæger


Hvilke patienter kan henvises?

Kæbekirurgisk afdeling modtager patienter inden for afdelingens behandlingsområde
Dento-alveolære problemstillinger modtages, når omfanget er af en størrelse eller kompleksitet, så indgrebet bør foregå i hospitalsregi. Desuden modtages patienter, hvis almentilstand ikke tillader, at indgrebet foretages i primærsektoren.


Kæbekirurgisk afdeling modtager derfor ikke patienter til almindelig tandbehandling, herunder tandekstraktioner og operativ fjernelse af tænder, i hverken lokal eller generel anæstesi.


Hvordan henviser jeg?

Skal du henvise en patient til Kæbekirurgisk afdeling sker dette via EDI-portalen som dynamisk henvisning - generel henvising. Henvisningsteksten skrives i EDI-portalen og må ikke vedhæftetes som fil og alle punkter skal udfyldes..
Vi forventer, at der vedhæftes relevante vellignende fotos og røntgenbilleder til henvisningen.

 

Vejledning til ”den gode henvisning”.

En god henvisning starter det gode patientforløb. Indeholder henvisningen de nødvendige oplysninger, kan patienten lettere visiteres til den korrekte undersøgelse og behandling.  Nedenstående vejledning er derfor ikke en ”minimums-henvisning”, men inspiration til hvilke tanker, der bør tænkes, når en patient henvises. Nedenstående kan også anvendes som inspiration til hvilke forhold, der bør journaliseres.

Henvisningen bør indeholde følgende:
Kort anamnese indeholdende relevante oplysninger for den ønskede undersøgelse:

 •  Allergi
 •  Almen sundhedsstatus
 •  Medicin
 •  Tobak
 •  Alkohol
 •  Behov for tolk
 •  Psykiske lidelser og problemstillinger

Subjektive oplysninger
Objektive fund
Sygdomsforløb
Tentativ diagnose og behandlingsforslag


Vedhæft meget gerne vellignende fotos og relevante røntgenoptagelser.

 

Inspiration til gode henvisninger for følgende patientkategorier:

Patienter henvist AKUT med mistanke om alvorlig sygdom og/eller malignintet.

Eksempler på akutte tilstande:

 • Tilstande med mistanke om malignitet
 • Frakturer
 • Infektion med påvirket almentilstand, som ikke kan håndteres i tandlægepraksis
 • Mistanke om pludselig opstået anterior discus displacering

I disse tilfælde skal du altid kontakte afdelingen telefonisk, så du sikre, at henvisningen er kommet frem. Henvisningen bør altid indeholde et direkte telefonnummer til den henvisende læge/tandlæge.


Røntgen skal vedhæftes såfremt, der er mistanke om processer, der involverer knogle eller tænder. 
Fotos af forandringen giver altid god information og bør altid vedhæftes.

 

Slimhindelidelser:

Her er den almene anamnese væsentlig, specielt livsstilsfaktorer som tobak og alkohol. Oplysninger om patientens almene helbred og medicin har ligeledes væsentlig betydning for visitationen.

Subjektive symptomer bør altid angives.

Objektive fund suppleres ofte af et godt foto, og beskrivelsen af dine kliniske fund kan inkludere følgende:

 • Lokalisation
 • Udbredelse
 • Farve
 • Form
 • Konsistens
 • Sår/blødning
 • Palpatoriske forandringer:
 • Ændringer i konsistens
 • Forskubbelighed
 • Induration
 • Smerter.
 • Ændringer i tilstanden

Røntgen skal vedhæftes såfremt, der er mistanke om processer, der involverer knogle eller tænder. 
Fotos af forandringen giver altid god information og bør altid vedhæftes.

 

Kæbeledsdysfunktion:

Patienter modtages efter, at der er foretaget konservativ behandling ved egen tandlæge, alternativt modtages patienter med et atypisk sygdomsmønster direkte fra egen tandlæge og evt. læge.

Patienter med pludselig opstået anterior discus displacering modtages fremskyndet.

Henvisningen bør være udførlig omkring din undersøgelse af tyggeapparatet:

 • Subjektive oplysninger:
 • Symptom varighed og intensitet
 • Funktionsændringer/nedsættelse
 • Effekt af evt. tidligere behandling
 • Objektive fund:
 • Gabeevne inkl. evt. deviation
 • Palpationsømheder
 • Ledlyde
 • Generel tandstatus
 • Okklusionsforandringer
 • Dine og andres tidligere behandlinger, herunder behandlingsvarighed og effekt.:
 • RFS-skinne
 • Fysioterapi
 • Medicinsk behandling

Relevant røntgen vedhæftes.

 

Udredning af atypiske ansigtssmerter:

Denne patientgruppe skal altid først udredes for kæbeledsdysfunktion hos egen tandlæge jvnf. ovenstående vejledning.
I henvisningen bør tidligere behandling med relevans for smerterne anføres, gerne med angivelse af tidspunkt og eventuel effekt af behandlingen.

Relevant røntgen vedhæftes.

 

Rekonstruktion af kæbeknogle og/eller implantatbehandling for senere dental rehabilitering:

Der modtages henvisninger på patienter med:

 • Svær atrofi af processus alveolaris
 • Tidligere strålebehandlede patienter (hoved/hals)
 • Tidligere resektion af processus alveolaris
 • Patienter i højdosis og adjuverende antiresorptiv behandling.

Følgende skal fremgå af henvisning:

 • Vanlig oplysning om almentilstand og medicinforbrug
 • Ernæringsstatus – eks. BMI
 • Tobak og alkohol – patienter med tobaksforbrug og alkoholmisbrug tilbydes ikke behandling.
 • Tidligere tandbehandling
 • Årsag til tandtab
 • Tidligere protetiske behandlinger
 • Nuværende problemstilling
 • Tentativ behandlingsplan for evt. resttandsættet
 • Tentativ protetisk behandlingsplan, inklusiv ønsket implantatsystem
 • Økonomisk afstemning med patienten

Røntgen skal vedhæftes, som minimum OTP optagelse.

 

Vækstbetingede kæbeanomalier og malokklusion

Henvisning af denne patientgruppe kræver en grundig anamnese som beskrevet under ”den gode henvisning”.
 
Yderligere bør følgende subjektive oplysninger angives
 • Ønsker og forventninger.
Objektive fund:
 • Ansigtsfysignomi.
 • Okklusion:
 • Sagittal okklusion angivet i cusp-bredde og angivelse af horisontalt overbid i mm.
 • Vertikalt okklusion angivet som det vertikale overbid, samt angivelse af evt. ganepåbidning.
 • Transversel okklusion (krydsbid/saksbid).
 • Tandsættets generelle status – slid, fyldninger, parodontitis.
 • Gerne fotos af okklusion og ansigtsfysiognomi.
 
God mundhygiejne er en forudsætning for behandling. Ingen tobak.
 
Såfremt der er tale om et tandsæt, som også kræver protetisk rehabilitering, skal den efterfølgende protetiske behandling kort beskrives. Patienten skal være bekendt med omfanget og egenbetaling af den protetiske behandling.
 

 


Siden er sidst opdateret 25-3-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring