Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kommissorium

kommissorium

 

 

 

A. Titel: Underarbejdsgruppe under Det Lokale Samordningsforum vedr. it, indlæggelse og udskrivning

eDoc sags nr.

 

Udarbejdet af: Det Lokale Samordningsforum under SVS

 Udarbejdet: Juli 2012 (Helene Schaldemose)          

Version nr. 2

 

 

B.   Projektbeskrivelse

Underarbejdsgruppen vedr. it, indlæggelse og udskrivning har til opgave at implementere sundhedsaftalen vedr. indlæggelses- og udskrivningsforløb, herunder SAM:BO, samarbejdsaftalen for alvorligt syge og døende samt følge samarbejdet på lægemiddelområdet.

 

Underarbejdsgruppen kan i sit arbejde medinddrage og benytte underarbejdsgruppen vedr. data og økonomi som samarbejdspartner. Det betyder, at data og økonomigruppen kan levere relevante data til it, indlæggelse og udskrivningsgruppens arbejde.

 

 

 

 

C. Formål

Formålet med underarbejdsgruppen er at sikre sammenhængende borger/patientforløb imellem sundhedsvæsnets sektorer i Region Syddanmark for dermed at opnå højere kvalitet i og patienttilfredshed med sundhedsvæsenets ydelser.

 

 

 

 

 

D. Mål

Målet er at

1.    SAMBO er implementeret på tværs af sektorerne

2.    Sikre kommunikation, koordination, samarbejde og sammenhæng omkring forebyggelige indlæggelser

3.    At komme med oplæg og ændringsforslag til den regionale følgegruppe vedr. SAMBO

4.    Implementere samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

5.    Sikre samarbejdet på lægemiddelområdet ved indlæggelse og udskrivning

6.    Implementere nye og opdaterede MedCom- standarder

7.    Implementere it-understøttelse af sundhedsaftalerne

8.    Implementere videokonferencer på tværs af sektorer

 

E. Succeskriterier (incl. målemetoder)

Væsentlige succeskriterier for at opnå det opstillede mål er blandt andet:

a)    At SAMBO er kendt og anvendt i sektorerne

b)    Udkast til udmøntning vedr. forebyggelige indlæggelser er udarbejdet og godkendt i Det Lokale Samordningsforum ultimo 2012

c)    Løbende via Lokalt Samordningsforum at få løftet relevante spørgsmål op i følgegruppe for SAMBO med henblik på tilrettet overskrifter, indhold mv.

d)    Løbende at følge implementeringen af samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

e)    Løbende at følge op på aftalen vedr. lægemidler

f)     MedCom standarderne er kendt og anvendt i sektorerne

g)    Nødprocedure for it er kendt på tværs af sektorer

h)   Der afholdes løbende tværsektorielle videokonferencer

 

 

 

 

 


F. Nødvendige forudsætninger

Underarbejdsgruppens opgaver afgrænses af indholdet i den indgåede aftale mellem Region Syddanmark og de 5 kommuner omkring SVS, det vil sige Grundaftalen og de fællesspecifikke aftaler. Aftale om kvalitet og opfølgning retter sig alene mod det tværsektorielle sundhedsområde. Monitoreringen varetages med udgangspunkt i Grundaftalen.

 

Det forventes, at der i den enkelte organisation afsættes de nødvendige faglige samt tidsmæssige ressourcer til opgaven.

 

 

 

 

G. Tilhørsforhold

  • Gruppen referer til Det Lokale Samordningsforum
  • Der sikres en særlig koordinering med underarbejdsgruppen vedr. data og økonomi.

 

H. Organisering (hvordan er projektet organiseret)

Projektejer: Det Lokale Samordningsforum

 

Deltagere:

 

Se medlemslisten på hjemmesiden under fanebladet "Medlemmer".

 

Gruppen forventes at afholde 4-6 årlige møder.

Gruppen kan indkalde eksperter ad hoc.

Tiltag i forhold til yderligere ressourcemæssig træk skal forelægges Det Lokale Samordningsforum til beslutning.

 

I. Interessenter/ Kommunikationsstrategi

·         Borgere

·         Praktiserende læger

·         Kommuner

·         Sygehuse

·         Apoteker

 

J. Evaluering

Der aflægges en kort status på samtlige møder i Det Lokale Samordningsforum for at sikre en løbende kvalitetsopfølgning.

 

Diverse

Godkendt i Det lokale samordningsforum den 22/8 2012

           

Kommissoriet kan hentes her

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 19-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring