Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kommissorium

 kommissorium

 

A.     Titel: ERFA-gruppe for KOL

 

 

Udarbejdet af: Det Lokale Samordningsforum under SVS         

Udarbejdet: Januar 2012 (Helene Schaldemose)         

Version nr. 2

 

 

B.    Projektbeskrivelse

For at koordinere samarbejdsrelationerne omkring KOL er det besluttet at nedsætte en ERFA-gruppe med repræsentanter fra kommunerne og Sydvestjysk Sygehus.

 

ERFA-gruppen har til opgave at

·         Vidensdele omkring behandling af KOL

·         Optimere og kvalitetssikre samarbejde omkring KOL på tværs af sektorer

·         Bidrage til sammenhængende patientforløb for KOL-patienter

 

 

 

 

 

C. Formål

Formålet med ERFA-gruppen er at skabe rammerne for et konstruktivt samarbejde og vidensdele mellem sektorerne på KOL-området

 

 

 

 

D. Mål

Målet er, at ERFA-gruppens medlemmer:

  • Løbende informerer kollegaer og ledere i eget område/kommune om ERFA-gruppens arbejde
  • Videreformidler problemer fra egne kollegaer til det fælles forum
  • Bidrager til gensidig vidensdeling
  • Indstiller nye projekter eller tiltag i eget område/kommune indenfor behandling af KOL-patienter til godkendelse i Det Lokale Samordningsforum

 

 

E. Succeskriterier (incl. målemetoder)

·        At afholde mindst et årligt arrangement for alle der arbejder med behandling af KOL med det formål at udvikle og kvalitetssikre KOL-behandlingen tværsektorielt

  • At kommunerne deltager i ERFA-gruppens to årlige møder

 

 

 

 

 

F. Nødvendige forudsætninger

·        At der i den enkelte organisation afsættes de nødvendige faglige samt tidsmæssige ressourcer til opgaven

·        At det Lokale Samordningsforum løbende følger op og støtter ERFA-gruppens arbejde via udarbejdede statusnotater fra gruppen.

 

 

 

 

 

G. Tilhørsforhold

·        ERFA-gruppen referer til Det Lokale Samordningsforum

·        ERFA-gruppen rapporterer en gang årligt til Det lokale samordningsforum.

 

 

 

 

 

 

 

H. Organisering (hvordan er projektet organiseret)

Projektejer: Det Lokale Samordningsforum

 

Hver kommune repræsenteres med 1-2 KOL-sygeplejersker/(sygeplejerske der beskæftiger sig med KOL)

 

Heidi Bendtson/Jette Lind er formænd for gruppen.

 

Medlemmer:

 

Se medlemslisten under fanebladet "Medlemmer".

 

Gruppen holder møde 2 gange årligt á ca. 2 timers varighed, møderne planlægges for et år ad gangen mht. tid og sted. Formændene er ansvarlig for mødeindkaldelse. Referatet fra møderne går på skift blandt gruppens medlemmer.

Gruppen kan indkalde eksperter ad hoc. Tiltag i forhold til ressourcemæssig træk skal forelægges Det Lokale Samordningsforum til beslutning.

 

 

I. Interessenter/ Kommunikationsstrategi

·        Borgere

·        Praktiserende læger

·        Kommuner

·        Sygehus

 

J. Evaluering

Beskrivelse af hvordan projektet evalueres (metode). Oplæg hertil udarbejdes af underarbejdsgruppen og forelægges Det Lokale Samordningsforum.

 

Diverse

 

Godkendt i Det lokale samordningsforum den 22.februar 2012

 

 Hent kommissoriet her


Siden er sidst opdateret 19-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring