Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kommissorium

kommissorium

 

A. Titel: ERFA-gruppe for Sårbehandling

 

 

Udarbejdet af: Døne Bagdat

Version nr. 1

 

 

B.  Projektbeskrivelse

For at koordinere samarbejdsrelationerne omkring sårbehandling og sårprofylakse er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med sårrepræsentanter fra kommunerne og Sydvestjysk Sygehus.

 

Opgaver for ERFA-gruppen:

 • Erfaringsudveksle omkring brugen af sårprodukter på tværs af sektorer og have fælles retningslinje
 • Vidensudveksle omkring forebyggelse og behandling af sår
 • Arbejde på at optimere samarbejdet omkring sår på tværs af sektorer samt behandlingsprincippper og vidensdelingsprojekter
 • Om nødvendigt at arrangere et årligt fyraftensarrangement
 • Drøfte telemedicinske problemstillinger
   

 

 

 

 

C. Formål

Formålet med ERFA-gruppen er at skabe rammerne for et konstruktivt samarbejde og erfarings- og vidensudveksling mellem sektorerne til gavn for den enkelte sårpatient.
 

 

 

 

 

D. Mål

Mål:

 • Tværsektoriel vidensdeling
   

 

E. Succeskriterier (inkl. målemetoder)

 • Gensidig vidensdeling, fælles retningslinjer og behandlingsindsatser
   

 

 

 

 

F. Nødvendige forudsætninger

 • At der i den enkelte organisation afsættes de nødvendige faglige samt tidsmæssige ressourcer til opgaven
 • At det Lokale Samordningsforum løbende følger op og støtter ERFA-gruppens arbejde via en årlig status eller ved behov
   

 

 

 

 

G. Tilhørsforhold

 • Med hensyn til fagspecifikke forhold omkring sårbehandling referer ERFA-gruppen til medlemmer af sårteams i egen organisation
   

 

H. Organisering

Formand: Døne Bagdat

Næstformand: Anne Mette Baggesgaard
 

Medlemmer af arbejdsgruppen
Se medlemslisten her.


ERFA-gruppens medlemmer

 • Skal løbende informere kollegaer og ledere i eget område/kommune om ERFA-gruppens arbejde
 • Skal videreformidle problemer fra egne kollegaer til det fælles forum
 • Skal bidrage til gensidig vidensudveksling
 • Skal i eget område/kommune initiere nye projekter eller tiltag indenfor behandling og forebyggelse af sår

Dagsorden til hvert møde

 • Velkomst
 • Kommentarer til sidste referat
 • Mødets indhold
 • Opsamling i forhold til fremtidige handlinger
 • Næste møde
 • Dato
 • Arrangør
 • Næste mødes emne
   

Gruppen holder møde to gange årligt á 3 timers varighed. Møderne planlægges for et år ad gangen med hensyn til tid og sted. Hver anden gang afholdes det i kommunerne. Stedet der afholder mødet, er ansvarlig for at indkalde, lave dagsorden og skrive referat.


På SVS er det AC-medarbejder Heidi Thorø Larsen (Ortopædkirurgisk Afdeling), der er ansvarlig for dette samt tovholder.


Gruppen kan indkalde eksperter ad hoc.


Tiltag i forhold til ressourcemæssig træk skal forelægges Det Lokale Samordningsforum til beslutning.
 

 

I. Interessenter/Kommunikationsstrategi

 • Borgere
 • Praktiserende læger
 • Kommuner
 • Sygehus
   

 

J. Evaluering
ERFA-gruppen rapporterer en gang årligt til Det lokale samordningsforum. Dette sker i december måned. Formanden er ansvarlig for dette.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 19-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring