Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kommissorium

kommissorium

 

 

A.    Titel: Kommissorium for samarbejde om incontinens mellem SVS, kommuner og praktiserende læger (Vidensforum)

eDoc sags nr.

 

Udarbejdet af: Det Lokale Samordningsforum under SVS, Maj 2011 (Niels Grimstrup/Birthe Hesdorf) 

         

Version nr. 1

 

 

B. Baggrund

I forbindelse med at kvalitetssikre inkontinensområdet har der i perioden medio 2010 til primo 2011 været nedsat en arbejdsgruppe under Det Lokale Samordningsforum, bestående af kommunale inkontinenssygeplejersker/terapeuter, SVS rep. (projektleder). Projektgruppen har udviklet en samarbejdsmodel og støtteværktøjer til kvalitetssikring af området samt anbefalet tiltag i forhold til oprettelse af et vidensforum på området.

Materialet blev forelagt Det Lokale Samordningsforum den 28. april 2011 og godkendt.

Der blev samtidig besluttet at udarbejde et kommissorium for samarbejdet (Vidensforum).

 

 

 

 

 

C. Formål

Implementering, kvalitetssikring og udvikling af inkontinensområdet i samarbejde mellem SVS, kommunernes kontinenssygeplejersker/terapeuter og praksislægerne

 

 

 

 

 

D. Mål

At Vidensforum arbejder med:

  • Udarbejde implementeringsplan for incontinensområdet jf. udviklet model og materialer
  • Vidensudveksling omkring inkontinensbehandling på tværs af sektorerne
  • Udvikling af kursusmateriale til bækkenbundstræning
  • Evaluere samarbejdsmodellen og udredningsmaterialet
  • Videreudvikle samarbejdsmodellen og udredningsmaterialet
  • Planlæg/afholde foredrag, undervisning, temadage og andre arrangementer omkring inkontinens
  • Samarbejde med eksisterende netværksgrupper

 

 

E. Succeskriterier (incl. målemetoder)

·         Vidensforum skal årligt udarbejde statusbeskrivelse til Det Lokale Samarbejdsforum, således at forummet kan følge udviklingen i forhold til målsætningerne for gruppen samt tage stilling til samlet evaluering

·         At det fælles journalmateriale er implementeret i lægepraksis, kommuner og på SVS inden udgangen af 2012

·         At der en gang årligt er afholdt arrangement for alle der arbejder med udredning og behandling af inkontinens, med det formål at udvikle og kvalitetssikre inkontinensbehandling tværsektorielt

 

 

 

 

 

F. Nødvendige forudsætninger

·         At der i den enkelte organisation afsættes de nødvendige faglige samt tidsmæssige ressourcer til opgaven

·         At Det Lokale Samarbejdsforum løbende følger op og støtter gruppens arbejde via udarbejdede statusnotater fra gruppen.

·         Formand for Vidensforumsgruppen kan via lokalt medlem af det Lokale samarbejdsforum forelægge ideer/problematikker for forummet

 

 

 

 

 

G. Tilhørsforhold

·         Gruppen referer til Det Lokale Samordningsforum

  • Samordningsforum anvender vidensforum som sparringspartner vedr. udvikling af inkontinensområdet og ved faglige problemstillinger.

 

 

 

 

 

 

H. Organisering (hvordan er gruppen organiseret)

Vidensforum refererer til Det Lokale Samordningsforum

Formand for gruppen: Sygeplejefaglig konsulent, Anna Høimark, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. Efter 2 år gør gruppen status i forhold at vælge ny formand for gruppen, således opgaven evt. kan gå på skift i gruppen.

 

Vidensforums medlemmer:

Hver kommune repræsenteres med 1 medlem, som ved forfald kan erstattes med en suppleant.

 

Se medlemslisten under fanebladet "Medlemmer".

 

Gruppen holder møde 4. gange årligt á 3 timers varighed, møderne planlægges for et år ad gangen mht. til tid og sted. Formand er ansvarlig for indkaldelse til 1. møde og de efterfølgende møder. Referat fra møderne går på skift blandt gruppen medlemmer. Den, som afholder mødet, er ansvarlig for, at der bliver skrevet og udsendt referat.

Hvert medlem af gruppen er ansvarligt for at udbrede viden om gruppens arbejde/tiltag i egen organisation samt medvirke til fremdrift i gruppens arbejde.

Gruppen kan indkalde eksperter ad hoc.

Tiltag i forhold til ressourcemæssig træk skal forelægges Det lokale Samordningsforum til beslutning.

 

 

I. Interessenter/ Kommunikationsstrategi

·         Borgere

·         Praktiserende læger

·         Kommunerne

·         Hjemmeplejen

·         Praktiserende fysioterapeuter

 

 

Vidensgruppen skal udarbejde oplæg til implementeringsplan, herunder tiltag i forhold til synliggørelse af området, og de muligheder borgerne har for forebyggelse/bedring af incontinens.

 

 

 

 

 

J. Evaluering

Beskrivelse af hvordan projektet evalueres (metode). Oplæg hertil udarbejdes af Vidensgruppen og forelægges Det Lokale Samordningsforum

 

Diverse

 

 

Godkendt i Det Lokale Samordningsforum d. 6.juni 2011

 Hent kommissoriet her


Siden er sidst opdateret 19-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring