Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kejsersnit

Kejsersnit - Sydvestjysk Sygehus

Mellem 1/5 og 1/4 af alle forløsninger på Sydvestjysk Sygehus er kejsersnit. Således er det også på landsplan.

 • Dels planlagte kejsersnit, fordi barnet måske vender med numsen nedad eller der er forhold hos den gravide, der gør et kejsersnit til den bedste forløsningsmetode.
 • Dels akutte kejsersnit, hvor der undervejs i fødselsforløbet opstår en situation, hvor fødselslægen vurderer, at barnet ikke kan eller ikke bør fødes gennem skeden.


Kan jeg selv vælge at få et kejsersnit?
Nej, som udgangspunkt kan du ikke selv vælge at få et kejsersnit, hvis ikke der er en medicinsk grund til det. Vi vil dog gerne i dialog med dig, hvis du har et ønske om kejsersnit, for at afdække baggrunden for ønsket og lave en fødeplan, der imødegår dine ønsker til eksempelvis smertelindring, tidshorisont mm.

 

Dialog
Tal med din jordemoder om det og hun vil kunne henvise dig til Graviditet Ambulatoriet til samtale dels med en specialuddannet jordemoder  dels med en fødselslæge.

 • En samtale med først jordemoderen og siden lægen sikrer, at begge parter forstår hinandens betænkeligheder og giver mulighed for andre løsninger end lige et kejsersnit.
 • I Danmark er et kejsersnit et meget sikkert indgreb, men til trods for dette ser man ind imellem nogle meget alvorlige komplikationer.
 • Et kejsersnit er, selvom det lyder enkelt, en stor operation, med risici, der i en akut situation, hvor barnet er i fare, ikke er væsentlige. Men som kan veje tungere hos raske gravide, der ved et kejsersnit uden lægelig begrundelse, vil løbe en ellers unødig risiko.


Fødselsplan

 • Et ønske om kejsersnit kan bunde i et tidligere kompliceret fødselsforløb, hvor det kan være væsentligt at få det gennemgået, uanset hvordan man så ender med at skulle forløses.
 • En del kvinder finder for eksempel stor tryghed i at få lagt en plan for fødslen, hvor man aftaler en tidsgrænse og ligeledes drøfter mulighederne for smertelindring og noterer disse ting i journalen på forhånd.   

Læs mere her  Graviditet -  Samtale om fødselsmåde


Planlagt kejsersnit

 • Hvis du skal have planlagt kejsersnit, vil du have været til samtale med en læge i Graviditet Ambulatoriet.
 • Her starter forberedelsen til kejsersnittet også.
 • Din partner eller en pårørende kan være med til kejsersnittet, medmindre det foregår i fuld narkose, (Dette sker kun sjældent).
 • Efter et kejsersnit skal du ikke nødvendigvis have kejsersnit igen i en ny graviditet. Det afhænger helt af situationen. Hvis det bliver aktuelt, vil du tale med en fødselslæge om det.
 • Fotografering er altid efter aftale med personalet på operationsstuen. I må ikke filme undervejs.
 • Hvis kejsersnittet forløber ukompliceret kan I aftale at komme til at se barnet blive forløst samt få barnet til at ligge hud-mod-hud ved mor med det samme.


Akut kejsersnit

 • Et akut kejsersnit foregår stort set som et planlagt kejsersnit, blot går alting noget hurtigere. Hvis det er nødvendigt, kan man udføre et akut kejsersnit på 15 minutter.
 • Et akut kejsersnit foregår oftest i spinalbedøvelse, men hvis det skal gå ekstremt hurtigt - og det er sjældent - kan det være nødvendigt at anvende fuld bedøvelse. I så fald vil personalet på Fødeafdelingen tage sig af din partner, indtil barnet er født. Ved en spinalbedøvelse kan din partner være med til kejsersnittet.
 • I nogle tilfælde vil der være en børnelæge med ved kejsersnittet, og en sjælden gang vurderer denne, at barnet skal op på afdelingen for Nyfødte og Familie med det samme. I de tilfælde kan din partner følge med barnet.

Hvis du ønsker yderligere information, så tal med din jordemoder.


Læs mere her


Siden er sidst opdateret 6-4-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring