Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sydvestjysk sygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Radiologi

Radiologi

Radiologien har igennem de senere år været i massiv vækst. Som Radiolog arbejder man tværgående og har kontakt til alle specialer. Arbejdet består ikke kun i at sidde foran en skærm og beskrive røntgenundersøgelser. Selvom diagnostikken fortsat indtager en hovedplads i specialet, består arbejdet i høj grad i at samarbejde og kommunikere med klinikerne. Man vejleder i valg af undersøgelser, beskriver og diagnosticerer ud fra disse, samt formidler svarene til klinikerne på konferencer. For at blive en dygtig radiolog kræves der, ud over de diagnostiske færdigheder, derfor en stor og omfattende viden i alle grene af de medicinske og kirurgiske specialer. Man har som radiolog selv patientkontakt i forbindelse med ultralydsscanninger og laver mindre kirurgiske indgreb vejledt af ultralyd og røntgengennemlysning. Sidst, men ikke mindst er radiologen en fast del af traumeholdet på akutmodtagelserne, hvor diagnostikken sker i løbet af minutter med ultralyd og CT.

 

Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling - SVS
Radiologisk afdeling SVS foretager ca. 225.000 undersøgelser om året og er, efter Odense Universitetshospital, den næststørste radiologiske afdeling i Region Syddanmark. Afdelingen arbejder inden for alle subspecialer og har vagtfunktion, samt deltager i Traumemodtagelse på SVS. Der er på afdelingen et højt fagligt niveau og et uformelt arbejdsmiljø.

Forhold for yngre læger
For yngre læger kan det nævnes, at afdelingen igennem mange år har haft et godt uddannelsesmiljø med en struktureret oplæring af yngre læger. Der er siden 2013 ansat en fuldtids forskningsradiograf, der kan være behjælpelig med forskningsprojekter. Afdelingen har desuden fokus på kvalitetssikring og optimering af instrukser. Disse organisatoriske tiltag giver, sammen med faste uddannelsesplaner, yngre læger under uddannelse gode muligheder for at erhverve sig kompetencer i forhold til de 7 lægeroller.

På Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling SVS beskæftiger yngre læger sig med følgende områder:
 

  • Konferencer: Der roteres igennem samtlige radiologiske delspecialer, og yngre læger er med den nødvendige supervision ansvarlige for at afholde daglige konferencer.
  • Diagnostik: Den yngre læge har fastsatte mål for art og antal af radiologiske undersøgelser, der beskrives i de enkelte områder. Disse ligger i forlængelse af de radiologiske konferencer således, at der opnås en sammenhæng mellem beskrivelse og klinisk relevans. Alle undersøgelser godkendes af speciallæger, og der gives personlig feedback og undervisning ud fra samtlige undersøgelser, som den yngre læge beskriver.
  • Ultralyd og intervention: Yngre læger foretager efter oplæring selvstændigt ultralydsundersøgelser, røntgengennemlysninger og mindre interventioner i form af drænager og biopsier.
  • Vagter: YL har faste følgevagter, hvor de sammen med en overlæge passer vagttjenesten. I vagterne er der deltagelse i traumemodtagelse, trombolyser og akutte interventioner.
  • Kurser, forskning og uddannelse: Der er gode muligheder for deltagelse i forskningsprojekter, undervisning og intern/ ekstern kursusvirksomhed. Derudover kan der erhverves kompetencer inden for kvalitetssikring og arbejde med instrukser.
  •  

Hvis det radiologiske speciale har interesse,er du meget velkommen til at kontakte os.

Du kan skrive eller ringe til

Uddannelsesansvarlig overlæge Katrine Thelle
Telefon: 7918 5628
Mail: Katrine.Thelle@rsyd.dk.

 


Siden er sidst opdateret 21-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring