Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Fra indlæggelse til udskrivelse

Den dag du ankommer til Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted

Du bliver modtaget på afdelingen af en læge og en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent. Vi snakker med dig om dit indlæggelsesforløb og dine behov for rehabilitering og behandling.


Kontaktpersoner
Du vil få en lægefaglig, en sygeplejefaglig og en terapeutfaglig kontaktperson. Kontaktpersonerne er de fagpersoner, der sikrer sammenhæng gennem hele dit ophold hos os.

Kontaktpersonerne vil ikke altid være til stede på afdelingen, men der vil altid være en anden person, som tager over i deres fravær, og som kan svare på dine spørgsmål.

 

Samtale om BEhandlings- og REhabiliteringsPlan (BEREP-møde)

 

Dagsorden BEREP patient

 

I løbet af den første uge afholder vi en samtale omkring din behandlings- og rehabiliteringsplan. Ved den første samtale opsætter vi sammen nogle mål for din behandling og rehabilitering, som vi løbende evaluerer og reviderer ved nye samtaler i løbet af dit ophold. Målene kan være både kortsigtede og langsigtede.

 

I samråd med dig og eventuelt dine pårørende lægger vi en plan for dit ophold, herunder eventuelle undersøgelser og observationer.

 

Formålet med den første samtale er, at vi i fællesskab finder ud af, hvad der er vigtigst for dig for at få hverdagen til at fungere igen. Vi udarbejder en individuel rehabiliteringsplan til dig, hvori vi skriver dine mål, vores fælles handlinger og dine egne opgaver.

 

Du vil få nogle forskellige opgaver som en del af din rehabiliteringsplan, som vi vil bede dig om at prioriere under din indlæggelse. Det kan eksempelvis være at gå bestemte strækninger, f. eks. til spisestuen i stedet for at bruge kørestol. Det kan også være dagligdags opgaver som, at du skal rede din seng eller et bestemt øvelsesprogram, som du skal gentage nogle gange om dagen.

 

Der vil være samtaler om behandlings- og rehabiliteringsplanen ca. hver 14. dag gennem din indlæggelse på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted.


Hjemlige forhold og ophold derhjemme
I løbet af de første dage spørger vi ind til dine boligforhold. Det er vigtigt at vide f. eks., om du har trapper i din bolig, og hvordan dit badeværelse er indrettet. Disse oplysninger har betydning for din træning og rehabiliteringen. Måske skal der foretages ændringer eller små justeringer i dit hjem for, at du kan bo der igen på trods af din hjerneskade. 

 

Dagsbesøg og orlov

Du kan, hvis det lægefaglige team på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted vurderer, at det er muligt for dig, komme hjem i nogle timer, et dagsbesøg eller måske en hel weekend. Det giver dig og dine pårørende mulighed for at afprøve nogle af de mål, vi sammen har opsat for dit rehabiliteringsophold.

I får også muligheden for at vurdere, om der er noget, der ikke fungerer for dig sådan, som dit hjem er indrettet på nuværende tidspunkt. For dig kan orlov - en eller flere dage - være en tiltrængt pause fra den daglige træning på sygehuset. Måske er det længe siden, du sidst har været i vante rammer derhjemme og været sammen med din nære familie i hjemlige omgivelser.

 

Stuegang

På Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted er der som udgangspunkt to læger til stede på hverdage. Når der er behov eller udfordringer omkring din behandling, kommer vi ind på din stue eller taler med dig i et samtalerum. Det er meget forskelligt, hvornår du har samtale med lægen. Det afhænger af dit behov. Vi iværksætter ikke nye behandlingstiltag eller ændringer i eksisterende behandlinger uden at have talt med dig og uden dit samtykke. Lægen deltager i 1. BEREP-møde.

 

Skulle du og dine pårørende derudover have behov for det, er der mulighed for at tale med en læge eller at aftale tid til en lægesamtale på et senere tidspunkt.

 

På alle hverdage frem til kl. 15.30 er vores faste læger i afdelingen.


Definition af rehabilitering
"Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse.”

Definitionen tager afsæt i den seneste version af WHO’s definition af rehabilitering. Oversat af Sundhedsstyrelsen i 2010.


24 timers rehabilitering
Din rehabilitering foregår i princippet alle døgnets 24 timer, og du vil under hele forløbet få støtte til at forholde dig til din aktuelle situation.


Dagen efter din ankomst til rehabiliteringen starter et intensivt og tværfagligt rehabiliteringsprogram på baggrund af dine ressourcer, behov og begrænsninger.

 

Alle dagens aktiviteter indgår som del af rehabiliteringen. Derfor vægtes det også, at du træner dagligdags færdigheder som at komme ud af sengen, klæde dig på, børste tænder, toiletbesøg og så videre. Alt sammen noget du tog for givet, før du blev syg, men som nu kræver en ekstra indsats.

 

Din hverdag på afdelingen er individuelt tilrettelagt efter dig og tilpasset de mål, som er aftalt i din rehabiliteringsplan. Vi lægger vægten på almindelige daglige aktiviteter, fordi de fremmer mulighederne for, at du kan klare dig selv i hverdagslivet på sigt - både fysisk, psykisk og socialt - men vi vægter naturligvis også andre aktiviteter, som har din særlige interesse.

 

Det er vigtigt, at du tidligt i forløbet oplever at kunne deltage aktivt i rehabiliteringen ud fra dine egne forudsætninger - for vi forventer, at du er aktiv under dit ophold. Det vigtigste er eksempelvis ikke, hvor hurtigt du kommer ud af sengen ved andres hjælp, men om at gøre det netop således, at du selv bidrager mest muligt og samtidig lærer og udvikler nye færdigheder.

 

I nogle tilfælde rækker kræfterne ikke til at indgå i et intensivt rehabiliteringsforløb på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted. Dette afdækkes i løbet af de første 1-2 uger, hvorefter vi i samarbejde med dig og evt. pårørende tager kontakt til din hjemkommune mhp. at planlægge udskrivelse til videre rehabilitering i kommunalt regi. Vi medsender faglige anbefalinger til den videre indsats, ligesom du typisk vil få udarbejdet en genoptræningsplan. Det er muligt via egen læge at blive genhenvist til et nyt rehabiliteringsophold, når kræfterne og almentilstanden er til det.


Når du skal hjem - udskrivelse

Allerede ved indlæggelsen påbegynder vi forberedelsen til din udskrivelse. Vi vil sammen med dig vurdere, hvilke behov du har, når du afslutter dit rehabiliteringsophold. Allerede ved første BEREP-møde - ca. en ugeefter din ankomst - drøfter vi, hvor længe du skal være indlagt. Vi skønner og fastsætter en udskrivelsesdato, men vi revurderer altid datoen i forbindelse med BEREP-møderne.

 

I forbindelse med din udskrivelse kan der være behov for en udskrivelsessamtale med deltagelse af en visitator fra din kommune. En visitator er en repræsentant fra din hjemkommune, som er med til at vurdere dit behov for hjælp, når du er udskrevet til dit eget hjem eller anden bolig. Måske er det tilstrækkeligt, at vi formidler dit videre trænings- og plejebehov til kommunen via en genoptræningsplan og/eller udskrivningsrapport.

 

Udskrivelsessamtale med en visitator kan både foregå via fysisk fremmøde eller via et videomøde. Som et led i rehabiliteringen kan vi i enkelte tilfælde arrangere et hjemmebesøg sammen med dig, hvor din ergo- eller fysioterapeut her fra afdelingen deltager.

 


Siden er sidst opdateret 9-8-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring