Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Forside - Sydvestjysk SygehuspilOm ospilPressepilNyheder 2016pilNyt akutteam: Tryg overgang fra sygehus til hjem

Nyt akutteam: Tryg overgang fra sygehus til hjem

Akut team 06092016


Med et nyt og unikt akutteam, som bliver det første af sin art i Danmark, vil Esbjerg Kommune i samarbejde med Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus gå nye veje. I en projektperiode afprøves nye organisationsformer og samarbejdstyper, der kommer patienterne til gavn ved at skabe endnu bedre patientforløb og forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. Akutteamet indvies den 5. september, og pressen er velkommen til at deltage.

 

Esbjerg Kommune og Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Sydvestjysk Sygehus har indgået et unikt samarbejde: Et nyt, fælles akutteam bemandet af sygeplejersker skal bygge bro mellem sygehus og hjem, så borgere i Esbjerg Kommune oplever mere sammenhængende forløb og kan få akut sygepleje i eget hjem. Det skal være med til at forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser og afkorte unødvendigt lange indlæggelser.

– Med akutteamet får borgerne mulighed for at blive hjemme i trygge omgivelser, hvor de kan bruge deres kræfter på at komme sig efter sygdom fremfor at skulle igennem unødvendige indlæggelser. Vi har fokus på at skabe tryghed og kontinuitet og forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser, ikke mindst hos borgere med demens, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Henning Ravn.

Sygeplejerskerne i akutteamet er ansat i Esbjerg Kommune og kommer til at få deres daglige gang både på sygehuset og i borgernes hjem. De skal blandt andet følge borgere, der har behov for det, til sygehuset og hjem igen til egen bolig, plejecenter eller aflastningsplads og give borgerne fortsat behandling derhjemme. De skal også vurdere borgere, der er i risiko for at blive indlagt, og give faglig vejledning til det øvrige plejepersonale.

Fælles ledelse på tværs af sektorer

Som den hidtil eneste af sin slags i Danmark får akutteamet en fælles strategisk og operationel ledelse på tværs af sektorer med deltagelse af både Esbjerg Kommune og FAM. Det giver mulighed for hurtigt at tilpasse indsatserne efter behov og betyder, at alle arbejder mod det samme mål og ud fra fælles faglige standarder med højeste evidens.

– Når sektorgrænserne er væk, undgår vi kassetænkning. Begge parter har fokus på at løse opgaven bedst muligt. Det giver os et langt stærkere fagligt fundament og nogle langt smidigere forløb, som jeg forventer, vil få en banebrydende virkning for det nære sundhedsvæsen, siger direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen.

Også sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth, Sydvestjysk Sygehus, ser frem til det nye samarbejde:

– Vi skal have fokus på at udvikle nye og innovative løsninger og samarbejdsformer til at skabe den gode overgang mellem sygehus og hjem for patienterne.

FAM har stået for at udvikle kompetencerne i akutsygepleje hos alle sygeplejersker i akutteamet og stiller læger til rådighed, som sygeplejerskerne kan kontakte, efter en borger er kommet hjem fra sygehuset.

Forud for oprettelsen af akutteamet er behovet blevet grundigt kortlagt, både ved at gennemgå journaler og gennem interview med borgere og de involverede aktører. Andre kommuners akuttilbud er også blevet studeret, inden Esbjerg Kommune og FAM som de første valgte den unikke model baseret på fælles ledelse. Projektet er blevet udviklet i samarbejde med de relevante faglige organisationer og evalueres i samarbejde med KORA. Susanne Lauth håber, at resultaterne af projektet vil være så gode, at modellerne efterfølgende vil kunne spredes til andre samarbejdskommuner.

Indvielse

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Henning Ravn, klipper den røde snor, og også formanden for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark, Tage Petersen, vil deltage, når akutteamet indvies:

Mandag den 5. september 2016 kl. 11.00 på parkeringspladsen ved Esbjerg Sundhedscenter, Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 Esbjerg

Pressen er meget velkommen til at deltage.

Flere oplysninger

Henning Ravn, formand for Sundhed & Omsorgsudvalget,
tlf. 40 10 12 46

Arne Nikolajsen, direktør, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune,
tlf. 23 47 71 28

Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør, Sydvestjysk Sygehus, 
tlf. 79 18 20 02

Christian Jørgensen, ledende oversygeplejerske, Fælles Akutmodtagelse, Sydvestjysk Sygehus,
tlf. 51 77 88 06Siden er sidst opdateret 6-9-2016Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring