Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sydvestjysk sygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Arbejdsdag i SOF-SVS 2017

Det er afgørende for patientsikkerheden og kvaliteten i den kommunale akutfunktion, at der er et velfungerende samarbejde mellem akutfunktionerne, sygehus og almen praksis.

Og det var begrundelsen for, at medlemmerne af Det Lokale Samordningsforum ved SVS (SOF-SVS) valgte at afsætte en hel arbejdsdag 23. marts til i fællesskab at arbejde med temaet Danmarks bedste overlevering mellem Sydvestjysk Sygehus og kommunernes akutfunktioner.

Både sygehusets repræsentanter og kommunerne havde på baggrund af input fra plejepersonale og patienter forberedt oplæg med deres ønsker, forventninger og behov til overleveringen af patienter mellem SVS og kommunernes akutfunktioner (og omvendt) til arbejdsdagen.

Nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Sundhedsstyrelsen er i øjeblikket undervejs med nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. De træder i kraft 1.1.2018, hvor alle kommuner skal have etableret en akutfunktion.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvordan de vil organisere deres akutfunktioner – det kan fx være som udekørende teams, der leverer sygepleje i borgerens eget hjem eller plejebolig, som vi kender det i dag fra Varde og Esbjerg Kommuner. Det kan også være som stationære akutpladser, fx i tilknytning til et plejecenter.

De kommunale akutfunktioner skal kunne varetage patienter med akut opstået sygdom, patienter med forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje eller behandling – og patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har pleje- eller behandlingsbehov, der kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer.

Der var enighed blandt repræsentanterne fra sygehuset, samarbejdskommunerne og praksiskonsulenten om, at der skal arbejdes videre på møderne i SOF-SVS i 2017 med områderne kvalitet i den tværgående kommunikation (styrkelse af SAM:BO), patient- og pårørendeinddragelse, tilgængelighed og let adgang til hinanden på tværs af sektorgrænser samt kompetenceudvikling og netværksdannelse.

Den endelige version af de nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner forventes at blive offentliggjort inden længe på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

SOF-SVS 415

Formændene for SOF-SVS: direktør i Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune Arne Nikolajsen (næstformand) og direktør Susanne Lauth (formand).

Find opsamlingen fra arbejdsdagen her.


Siden er sidst opdateret 19-1-2021



Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring