Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sydvestjysk sygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden


Forside - Sydvestjysk SygehuspilOm ospilNyhedsbrevpilNyhedsbrev 8. septemberpilSVS er først: Epilepsipatienter følges via spørgeskema

SVS er først: Epilepsipatienter følges via spørgeskema

Bragt i nyhedsbrevet SVS-NYT den 8. september

Sydvestjysk Sygehus er regionens første til at tilbyde sine epilepsipatienter et elektronisk spørgeskema, der i mange tilfælde vil kunne gøre rutinemæssige ambulante kontrolbesøg overflødige. Muligheden er en del af PRO - patientrapporterede oplysninger. I løbet af 2019 skal alle danske sygehuse tilbyde muligheden til patienter med epilepsi. Senere får også patienter med prostata- eller brystkræft muligheden.
 

SVS-NYT
Milepæle skal fejres! Derfor blev der selvfølgelig serveret PRO-lagkager, da SVS som det første sygehus i regionen i denne uge fik inkluderet de første epilepsipatienter i PRO. Via app'en "Mit forløb" kan patienterne nu følges via et spørgeskema, så en del rutinebesøg på sygehuset kan undværes.   


De har det i bund og grund rigtig godt. Medicinen og mængden af den er nøje afstemt og passende, så de kan leve det liv, de vil, selv om epilepsien bor i dem. Med måneders mellemrum stiller de til kontrolbesøg i Epilepsiambulatoriet, men de er næsten hurtigere ude af døren igen end de kom ind, fordi alt kører som det skal.

Det er dén slags patienter, som sygeplejerske Irene Levandowski og hendes kolleger i Epilepsiambulatoriet på Sydvestjysk Sygehus i den kommende tid vil præsentere for en helt ny mulighed og et delvist alternativ til kontrolbesøgene.


Via app’en ”Mit forløb” kan patienterne besvare et cirka 40 spørgsmål langt skema, som to sygeplejersker efterfølgende vil nærstudere for at danne sig et billede af, om patienten fortsat er i rette behandling eller om noget skal ændres. Er sidstnævnte tilfældet – eller er sygeplejersken den mindste smule i tvivl om noget – vil patienten hurtigt blive kontaktet og et besøg i ambulatoriet aftalt.

Spørgeskemaet er en del af et landsdækkende arbejde med PRO - patientrapporterede oplysninger, og forventningerne til det er store. Faktisk så store, at PRO har plads på finansloven, og alle landets sygehuse er pålagt at implementere det. I første omgang til epilepsipatienter og siden også til mænd med prostatakræft og kvinder, der er i kemobehandling for brystkræft. På sigt er planen en endnu større udbredelse i den danske sundhedssektor.


Det digitale spørgeskema til epilepsipatienter anvendes blandt andet i Region Midt. I denne uge fik de første patienter i Region Syddanmark så adgang til spørgeskemaet – det skete på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.


Henrik er den første
Torsdag formiddag går sygehusets PRO-koordinator Kristina Kock Hansen mod Epilepsiambulatoriet med en PRO-dekoreret lagkage i favnen. Hun skal hilse på en af de tre første patienter, som sygeplejerske Irene Levandowski har fået inkluderet i PRO – og det skal fejres, for som koordinator af systemet, når Kristina Kock Hansens arbejde naturligvis en stor milepæl i dag. 

På få minutter har Irene Levandowski og hendes 48-årige patient, Henrik Thysen, fået app’en installeret på hans mobiltelefon, og han er introduceret til spørgeskemaet for første gang. Fremadrettet vil han med tre måneders mellemrum få en notifikation med besked om, at det igen er tid til at svare på spørgeskemaet.

Kristina Kock Hansen smiler over Henrik Thysens modtagelse af spørgeskemaet. Det samme gør Irene Levandowski, mens Henrik Thysen selv glæder sig over udsigten til, at rutinebesøgene i ambulatoriet bliver færre.


- Nu har jeg jo kun lige kastet et hurtigt kig på skemaet, jeg har stadig til gode at svare på det, men jeg kan sagtens følge tankegangen om, at man udfylder skemaet og følges på den måde, når man ellers har det godt. For mit eget vedkommende bliver det meget nemmere end at skulle køre hertil. Tit tager sådan et besøg jo ikke ret lang tid, før man er ude igen, så det bliver da rart, siger Henrik Thysen, der føler sig helt tryg ved, at rutinebesøgene nu afløses af et spørgeskema.


- Alle patienter kan føle sig helt trygge. Vi gennemgår skemaerne meget nøje, og ved den mindste tvivl vil vi kontakte patienten og om nødvendigt aftale et besøg i ambulatoriet ligesom patienten naturligvis også altid kan kontakte os, hvis de føler behov for dette, siger Irene Levandowski, der sammen med sine kolleger har mellem 800 og 1.000 patienter tilknyttet ambulatoriet.


Det skønnes, at cirka en tredjedel af dem uden videre vil kunne overgå til det digitale spørgeskema. Her kan sygeplejerskerne indstille det således, at patienterne bliver bedt om at udfylde skemaet enten hver tredje, sjette eller tolvte måned alt efter, hvilket behov der er for at følge den enkelte patient.


Nye muligheder åbner sig 
Irene Levandowski er en af de to sygeplejersker, som på Sydvestjysk Sygehus får ansvaret for at følge op og tjekke epilepsipatienternes spørgeskemaer. Hun hørte om spørgeskemaet og app'en "Mit forløb" for første gang omkring årsskiftet. Dengang var hun – ligesom en del kolleger – en smule skeptisk ved udsigten til færre fysiske møder med patienterne, men nu glæder hun sig stort over, at systemet endelig er flyveklart.
 

SVS-NYT

Irene Levandowski (t.v.) og PRO-koordinator, Kristina Kock Hansen, har kørt et tæt parløb for at få spørgeskemaet på skinner. Det var derfor en stor dag, da de første patienter blev inkluderet.
 

- Der er ingen tvivl om, at vi får noget ud af at se patienten fysisk. Her kan vi måske spotte den trækning ved øjet, der kan fortælle noget om, at patienten for eksempel ikke længere er korrekt medicineret. Den mulighed bliver der længere mellem nu, og derfor var jeg nok lidt forbeholden. Det personlige møde kan aldrig erstattes, men omvendt giver spørgeskemaet også nye muligheder. Her kan vi meget præcist følge patientens forløb stabilt over lang tid. Det er de samme spørgsmål, de får hver gang, så vi kan hurtigt sammenligne og se eventuelle ændringer. Sker det kontakter vi dem naturligvis med det samme og får en snak, siger Irene Levandowski, der også ser den fordel, at hun kan være langt bedre forberedt ved enten telefonisk eller personlig kontakt med patienterne, fordi de i forvejen har udfyldt det detaljerede spørgeskema.


Med Henrik Thysen glad og tilfreds ude af døren igen, og yderligere to patienter inkluderet i PRO, er det tid til lagkage for Kristina Kock Hansen og Irene Levandowski. De to er blandt drivkræfterne i, at Sydvestjysk Sygehus som det første sygehus i landet, kan lade sine epilepsipatienter gå elektronisk ombord i PRO – og den slags succeser skal selvfølgelig fejres!      

 

Fakta:

PRO står for patient reported outcome - på dansk: Patientrapporterede oplysninger.

PRO er en samlet betegnelse for patienters egen rapporterede oplevelse af deres helbredsstatus og symptomer. Oplysningerne kommer i sagens natur direkte fra patienten selv og skal blandt andet medvirke til at gøre patienten til en mere aktiv medspiller i eget forløb.  

Spørgeskemaet til epilepsipatienter - og senere også visse kræftramte - er bare én måde at arbejde med PRO.
 


Siden er sidst opdateret 8-9-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring